Tehokäytössä jo kuukaudessa

Ohjelmistomme avulla ohjaat organisaatiota säännölliseen ja parhaiden käytänteiden mukaiseen toimintaan. Sen avulla saavutatte ja ylläpidätte standardien vaatimat tasot laadussa ja turvallisuudessa:  

 • Liiketoiminta
 • Ympäristö
 • Työturvallisuus
 • Tietoturvallisuus
 • Tuoteturvallisuus

Helppona SaaS-palveluna ja kokeneiden HSQE-asiantuntijoidemme tuella ohjelmisto on organisaationne tehokkaassa käytössä jo kuukauden sisällä käyttöönotosta.

Tulokset näkyvät nopeasti toiminnan selkeämmän kokonaiskuvan, helpomman seurattavuuden ja jatkuvien kehittämismahdollisuuksien muodossa.

Lisäksi ohjelmisto digitalisoi organisaation sisäisen vuoropuhelun: sähköiset välineet esimerkiksi raportointiin ja kyselyihin lisäävät tiedonkulun tehoa ja läpinäkyvyyttä.

PDCA-malli pitää laadunhallinnan liikkeessä

Umbrella HSQE Solutionin käyttö perustuu PDCA-malliin, jossa toimintoja kehitetään jatkuvana, kilpailukykyä vahvistavana suunnittelun, toteutuksen, tarkistamisen ja korjaamisen kehänä.

Hallintajärjestelmä liiketoiminnan johtamiseen

 • Viitekehys ISO 9001
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja, toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • Liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet
  • Reklamaatioiden hallinta
  • Toimittajareklamaatiot
  • Asiakastyytyväisyys
  • Henkilöstötyytyväisyys

Hallintajärjestelmä ympäristöjohtamiseen

 • Viitekehys ISO 14001
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja, toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • Ympäristöriskit ja mahdollisuudet
  • Ympäristönäkökulmienvaikutusten arviointi
  • Lakien ja asetusten seuranta
  • Ympäristöseuranta, energia, jätteet ja kierrätysosuudet

Hallintajärjestelmä työturvallisuuden johtamiseen

 • Viitekehys ISO 45001
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja,toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • Lakien ja asetusten seuranta
  • Vaarojen tunnistaminen
  • Turvallisuusriskit ja mahdollisuudet
  • 5 S tai turvallisuuskävely
  • Turvallisuusilmoitukset
  • Tapaturmailmoitus ja käsittely

Hallintajärjestelmä tietoturvallisuuden johtamiseen

 • Viitekehys ISO 27001
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja, toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • ISMS – Hallintakeinot (SoA)
  • ISMS – Tietoturvariskien arviointi
  • ISMS – Omaisuuserät (Laitteet)
  • ISMS – Tietojärjestelmät (Aineeton)
  • ISMS – Tietoturvahaavoittuvuudet
  • ISMS – Tietoturvahavainto

Tuoteturvallisuusjärjestelmät elintarviketeollisuuteen

 • Viitekehys ISO 22000, FSSC, BRC, IFS
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja, toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • HACCP Vaarojen arviointi
  • TACCP ja VACCP
  • Kuluttaja-, asiakas- ja Label-palautteet
  • Lämpötilakirjaukset
  • Pintapuhtauskirjaus

Tuoteturvallisuusjärjestelmät metalliteollisuuteen

 • Viitekehys SFS-EN 1090, ISO 3834
 • Liiketoiminnan vuosikello
 • Toimintakäsikirja, toiminta- ja työohjeet
 • Prosessipiirrin, visualisoidut työnkulut
 • Todentaminen, älylomakkeet ja raportointi
  • Toimintaympäristön graafinen ysikenttä
  • Liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet
  • Reklamaatioiden hallinta
  • Asiakastyytyväisyys
  • Hitsauspätevyydet
  • Hitsausparametrien seuranta
  • Hitsaustarvikkeiden olosuhde seuranta