Asfalttikallio Oy

Asfalttikallio Oy
4.5.2021 Atao

Asfalttikallio Oy on suomalainen, asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluja tarjoava yritys. Sen modernilla kalustolla tuotetaan asfalttipalveluita koko Suomen alueella. Asfalttikallio otti Umberella Interactiven käyttöönsä alkuvuodesta 2021. Kokemuksiaan Umbrella Interactiven käytöstä kertoo Asfalttikallio Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Petri Korhonen.

Tarve tiedolla johtamisen kehittämiseen

Umbrella Interactiven hankintaprosessi alkoi yrityksemme tarpeesta kehittää tiedolla johtamista. Halusimme, että toiminnanohjausjärjestelmä on sekä toimiva että kaikille näkyvä. Kun tieto on kaikille käytössä, eikä vain esimerkiksi toimihenkilöille, se myös oikeasti kulkee molempiin suuntiin. Aiemmin vastaavat toiminnot olivat olleet pilvipalvelussa, jossa oli hyvin runsaasti myös muita materiaaleja. Tiedonhaku ja oikeiden tiedostojen löytäminen oli monen käyttäjän mielestä haaste. Tästä syntyi kriteerimme siihen, että kaikki tarvittava ja päivittyvä materiaali olisi yhdessä ja samassa paikassa. Asfalttikalliolla on käytössä ISO-14001 ympäristöjärjestelmä ja myös ISO-9001 kiinnostaa jatkossa.

Kilpailutimme muutaman palveluntarjoajan, joiden joukossa oli myös ATAO. Koska investoinnin suuruusluokka oli melko maltillinen, meille tärkeintä oli toiminnallisuus, ei vain hinta. Koimme, että eri toimittajien HSEQ-järjestelmien vertailu oli suhteellisen helppoa. Raamit ja toiminnallisuuden perusasiat tulevat toimittajalta valmiina, mutta loppujen lopuksi tällaisessa järjestelmässä tärkeintä on se sisältö, mitä itse sinne laitat. Eroja on lähinnä siinä, miten asiat hoidetaan eri järjestelmissä. Koimme, että ATAOn järjestelmässä on kaikki, mitä meidän yrityksemme tarvitsi.

Keskiössä toimintajärjestelmän dokumentaatio, sähköiset lomakkeet ja automaatio

Kokemukseni mukaan merkittävimmät edut Umbrellassa ovat toimintajärjestelmän dokumentaatio, sähköiset lomakkeet ja automaatio. Käyttöönottoprojekti eteni selkeästi ja suunnitellusti. Oman alamme luonteesta johtuen meidän organisaatiomme työ hyvin kausiluontoista, ja se vaikutti käyttöönottoon ajoitukseen. Otimme Umbrellan käyttöön alkuvuodesta 2021.

Asfalttikallion liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Tämä näkyy myös operatiivisessa toiminnassa eli kentällä on paljon kalustoa ja uutta väkeä. Parin pääkäyttäjän lisäksi ylläpitovastuuta on jaettu prosessien ja osa-alueiden vastuuhenkilöille. Umbrella Interactive on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä järjestelmä. Ei sen kuulukaan olla ”valmis”, vaan se kasvaa ja kehittyy yrityksemme mukana. Ohjelmiston ydintoimintoja ovat laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiat. Ne on esitetty Umbrellassa järkevässä muodossa, viestitty järjestelmän kautta ja jalkautettu eteenpäin. Käytämme sähköisiä lomakkeita ja automatisointia apuna siinä, että tiedonkeruu kentältä on tehokasta ja toimivaa, lähes reaaliaikaista. Näin tieto on aina ajantasaista, saatavilla, viestittävissä, ja se vähentää päivittäisiä kysymyksiä erilaisista asioista.

Kenelle Umbrella Interactive sopii?

Voin suositella Umbrellaa kaikille yrityksille, joissa halutaan parantaa laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa. Se sopii esimerkiksi rakennusalalle todella hyvin, koska vaatimuksia on paljon ja niitä tulee koko ajan lisää. Umbrella sopii myös yrityksille, jotka suunnittelevat sertifiointia ja haluavat varmistua vaatimuksenmukaisuuden hallinnasta.

Petri Korhonen
laatu- ja ympäristöpäällikkö

www.asfalttikallio.fi