Vastuullisuus – Atao Oy

Vastuullisuus

 • Vastuullisuus

  Hallintajärjestelmistä vastuullisuusviestintään

  ”Asettamalla vastuullinen liiketoiminta yrityksen strategiaan ja määrittelemällä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ekologisen ja sosiaalisen toiminnan mittareihin, asiakkaiden vaatimukset ja toimittaja-arviointien vaateet…

 • Vastuullisuus

  Suomalainen, älä anna yrityksesi loistaa piilossa

  ” Yrityksen sisäinen tyytyväisyys ei saa riittää, hyvistä teoista pitää kertoa!” Hyvistä teoista pitää kertoa. Olemme asiantuntijayrityksenä toteuttaneet merkittävän määrän…

 • Vastuullisuus

  Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää

  ”Sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta uskotaan yleisesti olevan positiivista vaikutusta yrityksen menestymiselle.” Sosiaalisen vastuun määrittäminen ja raportointi lienee haastavin osa-alue kaikista vastuullisuuden…

 • Vastuullisuus

  Vastuullisella yrityksellä on hyvä maine

  ”Maine syntyy teoista, jotka vaikuttavat kansalaisten mielikuviin.” Puhuttaessa maineesta, kiinnostus herää yritysjohtajien ja hallitusammattilaisten piirissä. Nykyaikana entistä useampi kuluttaja perustaa…

 • Vastuullisuus

  Otetaan vastuuta ympäristöstämme

  ”Vastuullinen yritys välittää myös ympäristöstä.” Vastuullisuusraportoinnin eri osa-alueista ympäristöasiat ovat perinteisin ja monelle tutuin tapa raportoida yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta. Vastuullisuusraportointi…

 • Vastuullisuus

  Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet

  ”Vastuullisuusraportoinnin tekemisen satsaukset ovat pieniä, mutta ne tuovat sekä kilpailuetua sekä brändin arvonnousua.” Päätös oman liiketoiminnan vastuullisuusraportoinnista on strateginen päätös…