Hallintajärjestelmistä vastuullisuusviestintään

Hallintajärjestelmistä vastuullisuusviestintään
23.8.2017 Atao

”Asettamalla vastuullinen liiketoiminta yrityksen strategiaan ja määrittelemällä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ekologisen ja sosiaalisen toiminnan mittareihin, asiakkaiden vaatimukset ja toimittaja-arviointien vaateet voidaan täyttää helposti ilman erillisiä ponnisteluja.”

Useat yritykset hallinnoivat liiketoiminnan prosesseja, johtavat ympäristö- ja turvallisuusasioita hyödyntämällä näistä julkaistuja hallintajärjestelmästandardeja, esim. ISO 14001 ja OHSAS 18001. Nämä standardit ovat hyviä viitekehyksiä, myös silloin kun varmistetaan vastuullisen liiketoiminnan arjen johtamista.

EU direktiivi 2013/34/EU velvoittaa määriteltyjä yrityksiä raportoimaan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöasioista. Velvoite koskee suuria yrityksiä. Ei kuitenkaan ole vaikea ennustaa, että vastuullisen toimitusketjun hallinnassa yritykset, joita tämä direktiivi vastuullisuusraportoinnista velvoittaa, alkavat keräämään näitä tietoja materiaali- ja alihankintapalveluita tuottavilta toimittajiltaan. Useat pk-yritykset saavat jo vastatakseen vastuullisuusosa-alueisiin liittyviä kysymyksiä toimittaja-arvioinneissa.

Kansalliset toimintakehykset mm. EMAS, Clobal Compact, ISO 26000 ja GRI (Global Reporting Intiative) mainitaan, kun puhutaan vastuullisuusviestinnän sisällöstä. Useille pk-yrittäjille nämä ovat kuitenkin vieraita toimintakehyksiä. Tätä yleistyvää haastetta onkin syytä ennakoida. Vastuullisuusviestintä, joka vastaa asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksiin, tulee integroida hallintajärjestelmiin. Yritykset, jotka uudistavat hallintajärjestelmiään ISO:n v. 2015 standardiversioihin, joutuvat sitomaan uutena vaatimuksena yrityksen päämääriä ja strategiaa johtamisjärjestelmään. Asettamalla vastuullinen liiketoiminta ja vastuullisuusviestintä yrityksen strategiaan ja määrittelemällä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet ekologisen ja sosiaalisen toiminnan mittareihin, asiakkaiden vaatimukset ja toimittaja-arviointien vaateet voidaan täyttää helposti ilman erillisiä ponnisteluja. Esimerkkejä löytyy kansallisista toimintakehyksistä. Näin yritys voi tehostaa hallintajärjestelmiään ja samalla tuottaa vaatimustenmukaista tietoa.

Katso lisää sivuiltamme Vastuullisuus -palveluista.

 

Ville Mäki, toimitusjohtaja