Heimon Kala Oy

Heimon Kala Oy
3.5.2021 Atao

Korkeat hygieniavaatimukset ja nopeat prosessit vaativat parhaan ohjelmiston

Heimon Kala Oy on yritys, jonka tuotteet ovat kuuluneet yli kolmenkymmenen vuoden ajan suomalaiseen ruokapöytään. Se on kasvanut yhdeksi Suomen merkittävimmistä alan yrityksistä ja toimii myös Ruotsissa ja Baltian alueella. Alan hygieniavaatimukset ovat tiukkoja, sisältäen esimerkiksi nopean, katkeamattoman kylmäketjun. Heimon Kalan toimitusvarmuuden ja laadun tae on kokonaisvaltainen prosessin hallinta aina poikastuotannosta lopputuotteeseen saakka. Tuotantoketjuun kuuluvat korkealuokkaiset tuotantolaitokset Hämeenlinnan Rengossa sekä Virossa Saarenmaalla. Heimon Kala noudattaa FSSC 22000 laatujärjestelmää.

Heimon Kalan toive oli selkeä: Tarvittiin ratkaisu, jossa voi saada tarvittavat asiat keskitetysti samaan ohjelmaan ja ohjelmasta tiedon voisi jakaa sitä tarvitseville tahoille mahdollisimman helposti. Tärkeitä toiminnan kannalta olivat myös ylläpitoraportit ja niistä tehtävät yhteenvedot. Aiemmin yrityksessä oli käytössä Microsoft SharePoint, mutta se oli koettu osittain hankalaksi käyttää ja päivittää. Lisäksi osa asioista oli edelleen Excel-tiedostoina. Yrityksen sisällä päätettiin hakea muita mahdollisuuksia ja muutamia vaihtoehtoja otettiinkin vertailuun. Atao oli yrityksenä tuttu, mutta Umbrella Interactive vaati hieman tutustumista. Umbrella Interactive sopii elintarvikealalle ja omavalvonnan tueksi sekä hallintajärjestelmien digitalisointiin. Se vastasi myös Heimon Kalan asettamiin vaatimuksiin.

Umbrella Interactiveen siirrettäviä tiedostoja oli Heimon Kalassa paljon ja moni niistä oli edelleen Word- tai Excel-muodossa liitetiedostoina. Ne kaikki haluttiin nyt sähköiseen muotoon ja helposti löydettäviksi, päivitettäviksi ja jaettaviksi. Siirtoprojektin myötä pois jäivät tuplatyöt päivittämisen kanssa ja päivittämisen unohdukset.

Umbrella Interactiven käyttöönottokoulutus tarjottiin kaikille, jotka ohjelmaa käyttävät ja tarvitsevat siitä tietoja. Heimon Kalan kokemuksen mukaan parhaiten tämänkin asian oppii kantapään kautta, tekemällä itse. Käyttöönoton aikana on pyydetty ja saatu tukea Ataon asiantuntijatiimiltä. Myös muutamia kehitystoiveita esimerkiksi raportoinnin toteuttamiseen on esitetty ja ne on otettu Ataon puolelta huomioon uusissa, päivitetyissä ohjelmistoversioissa. Räätälöityjäkin toiminnallisuuksia tarvittiin, sillä Heimon Kalan käytössä on laaja järjestelmä, paljon raporttitarpeita ja paljon erityylisiä käyttäjiä. Raporteista on haluttu ja saatu yrityksen itsensä näköisiä ja omaan toimintaan sopivia.

Tuotantopäällikkö Ari-Pekka Peltovirta Heimon Kalasta antaa vinkkistä hallintajärjestelmiä valitseville:

  1. Perehdy ohjelmaan ja sen yksityiskohtiin heti alussa. Panosta tähän.
  2. Keskustele Ataon kanssa oman yrityksesi oikeista tarpeista.
  3. Mitä nopeammin pääsette sinuksi ohjelman kanssa, sitä nopeammin nousee yhteinen näkemys tarpeista.

Ari-Pekka Peltovirta
Tuotantopäällikkö

Heimon Kala Oy

www.heimonkala.fi