Ideal PLM

Ideal PLM
3.5.2021 Atao

“Sertifiointi auttaa nostamaan tasoa ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin talon sisällä.

Ohjelmistotalo Ideal PLM auttaa asiakkaitaan menestymään suunnittelussa, projektitoiminnassa, huoltoliiketoiminnassa ja valmistuksessa maailmanlaajuisesti. Projektien laadukkaassa toteutuksessa auttaa jatkossa Ataon avustuksella tehty sertifioitu laatujärjestelmä.

Projektitoimintaa yrityksessä johtava Juha Takkunen näkee sertifioinnin hyvänä keinona motivoida ihmisiä.

– Sertifiointi auttaa nostamaan tasoa ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin talon sisällä.

Systemaattiseen toimintaan on nyt enemmän eväitä myös asiakasyhteistyössä.

– Sovitusta projektimallista on helpompi pitää kiinni puolin ja toisin, kun laadunhallintajärjestelmä asettaa tekemiselle selkeät kriteerit.

www.ideal.fi