Johdatko nopeilla vai hitailla mittareilla?

Johdatko nopeilla vai hitailla mittareilla?
15.4.2016 Atao

”Liiketoiminnan, ympäristön ja työturvallisuuden arjen johtamisessa tarvitaan tietoa, jonka perusteella tapahtumien suuntaa voidaan hienosäätää, korjata tai jopa muuttaa suuntaa kokonaan. ”

Johtaminen vai ohjaaminen? Itse käyttäisin ohjaamista, kun puhutaan organisaation saattamista tavoitteeseensa. Mennään kuitenkin johtamisen teemalla. Valmista mallia tai tapaa on harvoin olemassa kun toimintaa halutaan kehittää ja halutaan vastata kasvaviin haasteisiin. Mittaamisesta ollaan eri mieltä. Totuus lienee kuitenkin, ettei muutosta synny ilman seurantaa.

”PK-sektorissa, jossa saan vierailla säännöllisesti, ei juuri mitata”

Seuranta perustuu pk-yrityksissä jo toteutuneen jakson, useimmiten edellisen kuukauden, kirjanpidon tuloslaskelman analysointiin. Harvoin tilikarttaan on tehty mitään toimintaa kuvaavia laskentarivejä. Analyysissä arvioidaan myynnin riittävyyttä ja kulujen suhdetta tuloihin. Monessa toiminnassa yksi heikko kuukausi saattaa tuhota koko vuoden tulostavoitteet. Miksi siis johtaa peruutuspeilistä?

Business intelligence (BI, liiketoimintatiedon hallinta) yrityksiä on tullut markkinoille mahdollistamaan tietoon reagoinnin ja tiedolla toiminnan johtamisen. Nämä yritykset keräävät tietoa yrityksen eri järjestelmistä ja jalostavat sitä. BI liiketoiminta mahdollistuu kun toiminnanohjaus ym. järjestelmät eivät ole huomioineet mittaamista ja siitä raportointia.

”Nopeissa mittareissa jää aikaa reagoida”

Hitaiden ja nopeiden mittareiden ero on siinä, että nopeissa mittareissa jää aikaa reagoida. Seurannan tuloksena syntyvien toimenpiteiden tulee olla nopeita. Silloin korjaavaan muutokseen on mahdollisuus. Liiketoiminnan, ympäristön ja työturvallisuuden arjen johtamisessa tarvitaan tietoa, jonka perusteella tapahtumien suuntaa voidaan hienosäätää, korjata tai jopa muuttaa suuntaa kokonaan.

”Omistajien tavoite ei toteudu ilman tavoitteiden seuraamista ja viestintää”

Yrittäjillä tai omistajilla on aina visio siitä mitä yrityksen tulee saavuttaa lähivuosina. Asetetulle tavoitteelle asetetaan strategisia toimenpiteitä, jotta visio saavutetaan. Tarvitaan tavoitetta tukevia mittareita ja seurantaa. Hyvää seuraa, kun autetaan henkilöstöä ymmärtämään miten he voivat edesauttaa omalla työllään yritystavoitteen saavuttamista. Sidosryhmät arvostavat läpinäkyvyyttä, joten päämäärien, tavoitteiden ja tulosten tulisi olla osa ulkoista viestintää. Tämä kaikki vaatii mittaamista.

”Vastuullisen liiketoiminnan johtamisessa on tarve mitata oikein sekä sisäisen, että ulkoisen viestinnän näkökulmasta”

Palvelumme Ataolla mahdollistaa vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen. Tulevaisuuden tavoitteet saavutetaan arjen johtamisessa, varmistaen toiminnan kannattavuus, tuotteen / palvelun laatu kuten myös turvallisuus ja ympäristövaikutukset. Nämä saavutetaan varmentavien hallintajärjestelmien sekä vastuullisen liiketoiminnan raportoinnin avustuksella. Palvelut tuotetaan Umbrella Interactive sovellukseen, jolla hallitaan sisäistä ja ulkoista viestintää. Sovelluksen avulla reaaliaikainen vastuullisen liiketoiminnan johtaminen on mahdollista.

Ville Mäki, toimitusjohtaja