Kemikaalien hyvää hallintaa

Kemikaalien hyvää hallintaa
30.1.2019 Atao
Kemikaaliturvallisuus

Vaarallisten kemikaalien hallinta yrityksissä voi olla yksinkertaista ja helppoa. Usein se kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia viimeistään tarkastuksissa ja auditoinneissa tai silloin kun tapaturma sattuu. Työurani aikana olen törmännyt toistuvasti samoihin epäkohtiin. Hankalinta tuntuu olevan käyttöturvallisuustiedotteiden hallinta, kemikaalien säilyttäminen ja oikea käyttö.

Kun kulloinkin tarvittavaa kemikaalia haetaan suunnittelemattomasti, käyttöturvallisuustiedotteiden pyytäminen todennäköisesti unohtuu, samoin selvitys tarvittavista suojavarusteista. Usein myös hankintaa liian vahvoja kemikaaleja, koska ”niillä miedoilla ei tee mitään”. Kun kemikaalien käytöstä ei ole sovittu yhteisesti, tuotteen käyttö ja annostelu voi olla sattumanvaraista. Kemikaalia saatetaan jopa laimentaa tai jakaa limsapulloon, joka pyörii pöydällä muiden tavaroiden seassa korkki auki, tai ainakin huonosti kiinni. Näissä tilanteissa harva myöskään muistaa lisätä kemikaalia yrityksen kemikaalilistaukseen.

Kemikaalien hallinnan uusi vuosi on hyvä aloittaa kemikaalien inventaariolla: kirjaa ylös mitä kemikaaleja löytyy, kerää pois kaikki epämääräiset pullot, purtilot ja kanisterit, joiden etiketit puuttuvat, tai ovat lukukelvottomia. Tämän jälkeen käy keskustelu mitkä kemikaalit ovat toiminnassa tarpeellisia, kenen vastuulla on hankkia ne ja mistä ne hankitaan.

Yhtenä kemikaalien hankintaperusteena pitäisin käyttöturvallisuustiedotteiden helppoa saatavuutta. Jos niitä pitää nöyrästi anoa ja odotella, tai jos koko termiä ei tunneta, unohda koko toimittaja. Parhaat toimittajat toimittavat käyttöturvallisuustiedotteet automaattisesti aina tiedotteiden päivittyessä, tai ilmoittavat, mistä päivitykset voi ladata. Minimivaatimus on ajantasaisen tiedon löytyminen toimittajan nettisivuilta. Useilta toimittajilta saa myös käyttöohjeita seinälle laitettavaksi, ja pienempiä etikettitarroja, jos tuotetta on laimennettava valmiiksi käyttöliuokseksi. Kemikaalien valintaprosessin yhteydessä on hyvä myös tehdä kemikaaliriskien arviointi, jonka tuloksia voi myös käyttää yhtenä kemikaalien valintaperusteena.

Muista myös käydä läpi kemikaalien kanssa tarvittavat suojavarusteet ja varmista, että niitä myös käytetään. Esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteessa mainitaan, millaisia suojavarusteita tarvitaan. Varmista, että suojavarusteita on aina saatavilla ja, että niitä vaihdetaan riittävän usein. Kemikaalien oikean käytön ja käsittelyn opastus on ehdottoman tärkeää. Väärällä käytöllä voidaan pilata ihmiset, laitteet, pintamateriaalit ja ympäristö.

Muistathan myös nämä säilytykseen liittyvät perusperiaatteet:
-hapot ja emäkset erillään,
-valuma-altaiden käyttö,
-säilytys tarkoituksenmukaisissa kaapeissa, hyllyissä tai telineissä ja
-suurimmat pakkaukset alimmaisina.

Jos käytettäviä kemikaaleja on tarkoitus laimentaa tai jakaa pienempiin eriin, kannattaa hankkia tarkoitukseen sopivia astioita, joihin voi merkitä selkeästi mitä tuotetta astia sisältää.

Kemikaalien hallinta on työpaikoilla tärkeä osa työturvallisuutta ja riskienhallintaa. Usein se arjessa kuitenkin kulminoituu käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämiseksi, mutta se ei vielä riitä. Myös kemikaalilistaus, käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla, kemikaaliriskien arviointi, käytön opastus ja suojavarusteet, oikea säilytys sekä järkevät hankinnat on hoidettava kuntoon. Silloin ollaan jo pitkällä!

Mari Koskinen, asiantuntija