Kemikaalit rekisteriin

Kemikaalit rekisteriin
15.9.2016 Atao

”Jotta kemikaalien hallinta onnistuu, yrityksen ympäristövastaavalla on syytä olla yhdessä paikkaa ajantasainen lista käytössä olevista kemikaaleista, niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja vaaraluokituksista.”

Kemikaalien ja kaasujen turvallinen hallinta on usein keskiössä toimivan ympäristöjärjestelmän johtamisessa. Jotta hallinta onnistuu, yrityksen ympäristövastaavalla on syytä olla yhdessä paikkaa ajantasainen lista käytössä olevista kemikaaleista, niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja vaaraluokituksista. Ajantasaisen listan hallintaa vaikeuttavat yleensä tietojärjestelmät. Rekisterin fyysinen arkistointi kansioissa tai sähköisesti yksittäisen tietokoneen kovalevyllä säilytettävät tiedotteet tuovat haasteita rekisterin hallintaan.  Myös määrittelemätön prosessi uuden kemikaalin käyttöönotolle tuo omat haasteensa: tieto ei kulje ja näin kemikaalien turvallisuutta ei todenneta.

Olemme ATAO Oy:lla kehittäneet Umbrella-ohjelmistoomme uuden kemikaalirekisterimoduulin, jonka avulla eri toimipaikkojen ja osastojen kemikaalitiedot saadaan yhteen näkymään. Moduuli perustuu kemikaalikortteihin. Näille korteille tuodaan tietoa tuotteen kauppanimestä, varastoiduista määristä, vaaraluokituksista, toimipisteistä ja osastoista, joissa kemikaali on käytössä sekä tuodaan liitteenä käyttöturvallisuustiedotteet. Raportointi kerää tietoa näistä kriteereistä. Tämä raportointi on nähtävillä jokaiselle moduulin käyttäjälle ja se päivittyy reaaliaikaisesti tietojen muuttuessa. Kemikaalirekisterin tuottaman tiedon avulla kemikaalilainsäädännön vaatima kemikaalisuhdeluku on helppo laskea.

Toimivan tietojärjestelmän lisäksi on syytä muodostaa prosessi siitä, kuinka ostaja toimii hankkiessaan uutta kemikaalia. Ympäristövastaavan ja tuotannon on määriteltävä vastuu prosessin vaiheista. Toimiva hallintatapa menee esimerkiksi siten, että tuotanto raportoi tarvitsemansa kemikaalit ympäristövastaavalle joka käy läpi tuotteen ominaisuudet ja kirjaa ne rekisteriin. Havaitessaan vaaraominaisuuksia ympäristövastaava kouluttaa työntekijöitä oikeanlaiseen kemikaalin käsittelyyn ja hankkii tarvittavat suojavälineet. Tämän jälkeen kemikaali voidaan ottaa käyttöön.

Asiantuntija, Lari Oksala