Lahti Precision Oy

Lahti Precision Oy
3.5.2021 Atao

“Puhuimme Ataon asiantuntijan kanssa täysin samaa kieltä.

Lahti Precision Oy toimittaa punnitus- ja annostusjärjestelmiä sekä laitoksia erityisesti lasi- ja laastiteollisuudelle. Vaikka asiakastyytyväisyys oli jo korkealla tasolla, yritys halusi täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset entistä paremmin. Johtamisjärjestelmän kehittäminen päätettiin tehdä yhdessä Ataon kanssa. Keskeisinä kehittämishankkeen tavoitteina olivat myös sisäisen toiminnan tehostaminen ja selkeyttäminen sekä jatkuvan parantamisen vaikuttavuuden lisääminen. Yhtiö sai ISO 9001 -laatusertifikaatin viime vuonna.

– Yhteistyötä helpotti se, että puhuimme konsultti Tuomo Korhosen kanssa samaa kieltä. Projekti oli myös investointi laadunhallinnan osaamiseen. Jatkuva parantaminen on nyt meillä osa jokapäiväistä toimintaa, Matti Sipilä Lahti Precision Oy:stä kiittelee.

Yhtiössä ollaan tyytyväisiä uudistuneeseen johtamisjärjestelmään. Sisäiset prosessit ovat selkeytyneet järjestelmän myötä, mikä helpottaa kaikkien työtä ja näkyy asiakkaalle parempana laatuna.

– Laatujärjestelmä ja sen sertifiointi mielletään usein raskaaksi ja byrokratiaa lisääväksi asiaksi. Oli mukava huomata, kuinka asiakas- ja liiketoimintalähtöisestä asiasta loppujen lopuksi olikin kysymys.

www.lahtiprecision.com