Lean – Atao Oy

Lean

Lean ”lyhyt oppimäärä”

Jokaiselle yritykselle, joka haluaa lisätä toimintojensa tehokkuutta ja saavuttaa pysyviä parannuksia. Koulutuksessa perehdytään LEAN ja jatkuvan parantamisen perusteisiin. Koulutuksessa keskitytään siihen miten yritys aloittaa ”alhaalla roikkuvien hedelmien keräämisen” ja saa nopeasti taloudellista hyötyä parannuksista.Koulutuksessa opiskellaan, miten henkilöstö sitoutetaan ja saadaan aikaan pysyviä muutoksia niin, että LEAN ja jatkuva parantaminen muodostuu toimintatavaksi.

Koulutus voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti ja hyödyntää asiakkaan tietoja ja prosesseja.

Hinta 1200 € + 400 € jos halutaan käyttää yrityksen tietoja (alv.0 %)

 

Läpimenoajan lyhentäminen

Asiakkaat haluavat pieniä toimituseriä lyhyellä toimitusajalla. Tuotannon ennustettavuus on huono eikä suunnittelua voida toteuttaa viikkoja etukäteen. Koneet, menetelmät ja toimitusketju eivät pysty vastaamaan asiakkaan odotuksiin. Tällöin menetetään asiakkaita kilpailijalle. Lääkkeet tuotannon tehostamiseen ovat selvillä: pienemmät valmistuserät jajoustavampi tuotanto Miten tämä tapahtuu? Projektissa kartoitamme yhdessä nykyisen prosessin ja asiat jotka hidastavat läpimenoa. LEAN-ajattelussa on seitsemän hukkaa, jotka etsimme ja ratkaisemme.

Koulutuksen ja kartoituksen kesto 2 – 4 päivään.

Hinta 900 € / pvä (alv.0 %)

 

ATAO – Road Maps

ATAO – Road Maps on järjestelmällinen tapa ratkaista ongelmia.. Jokaisella ongelmalla on oma kartta, joka sisältää ongelman ratkaisemiseen tarvittavat työkalut. Koulutus on käytännönläheinen ja siinä ratkaistaan yrityksessä määritelty ongelma.. Koulutus maksaa itsensä takaisin ongelman ratkaisun tuomilla säästöillä. Koulutuksen jälkeen yrityksellä on valmius ratkaista vastaavanlaisia ongelmia itsenäisesti.

Koulutuspäivien määrä vaihtelee ja projektin kesto on 12 – 15 viikkoa. Koulutusryhmä tekee koulutuksen aikana tehtäviä jotka kohdistuvat yrityksen määrittelemään ongelmaan.

Tällä hetkellä on tarjolla seuraavia karttoja:

Varaston tehostaminen

Onko varastosi liian pullea? Haluat vapauttaa pääomaa, pienentää keskeneräistä tuotantoa, parantaa varaston kiertonopeutta ja vähentää varastossa piilevää riskiä. Teemme yhdessä projektin, jossa tehdään varastoille ABCX-analyysi, määritellään tarvittavat toimenpiteet, arvioidaan niiden tehokkuus ja määritellään seuranta. Tarkastellaan mitä, milloin ja miten paljon hankit tavaroita varastoon. Varaston toimintaan liittyy LEAN-periaatteen kaikki seitsemän hukkaa.

Koulutuksen kesto on 5 – 8 päivää.
Hinta 900 / pvä (alv.0 %)

Asetusaikojen lyhentäminen (SMED)

Asiakkaat haluavat yhä useammin pieniä toimituseriä ja lyhempiä toimitusaikoja. Valmistusprosessin muutokset saattavat kestää yhtä kauan kuin itse valmistus. Varastoon ei haluta tehdä ylimääräistä tavaraa. Asetusajoista voidaan kuitenkin leikata paljon miettimällä asiat uudelleen. Projektissa lyhennetään koneen-, laitteen- tai linjan asetusaikoja.

Koulutuksen kesto on 5 päivää.
Hinta 5400 (alv.0 %)

Prosessivirheet

Virheet ja uudelleen tekeminen aiheuttavat materiaali- ja aikahukkaa, jolla on vaikutusta prosessin läpimenoaikaan ja kustannuksiin. Virheitä voidaan vähentää merkittävästi yksinkertaisilla menetelmillä ja järjestelmällisellä lähestymisellä. Projektissa lähdemme vähentämään prosessin virheitä ja hajontaa.

Koulutuksen kesto on 5 päivää.
Hinta 5400 (alv.0 %)

Lyhyet pysähdykset

Lyhyet pysähdykset ovat kiusallinen haitta prosessissa. Prosessi tai kone on suunniteltu toimimaan itsekseen, mutta se pysähtelee ja jää odottamaan. Usein myös valmistuksessa olevasta tuotteesta tulee virheellinen. Ongelma korjataan usein ajamalla laitetta hitaammin joka johtaa taas seuraavaan häviöön. Projektissa otetaan yhden koneen tai laitteen lyhyet pysäykset tarkastelun alle ja tehostetaan prosessia

Koulutuksen kesto on 5 päivää.
Hinta 5400 (alv.0 %)

5S

Työpaikan järjestys ja siisteys vähentävät työkalujen ja asioiden etsimisaikaa ja parantaa työturvallisuutta. 5S on järjestelmällinen viisi vaiheinen tapa saada järjestys ja siisteys hallintaan. Projektin aikana teemme yhdestä tai useammasta työpisteestä malliesimerkkejä yritykseen.

Koulutuksen kesto on 5 päivää.
Hinta 5400 (alv.0 %)