Miksi rakentaa sertifioitava elintarviketurvallisuusjärjestelmä?

Miksi rakentaa sertifioitava elintarviketurvallisuusjärjestelmä?
20.1.2016 Atao

”Reklamaatioiden määrä on vähentynyt huolellisemman mittaamisen ansiosta.”

Kun ensimmäisen kerran keskustelen elintarvikeyrityksen toimitusjohtajan kanssa elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentamisesta, päämotivaatio rakentamiselle on aina sama: mahdollistaa kauppa nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. Sertifioitu elintarviketurvallisuusjärjestelmä on nykyään lähes aina edellytys private label-tuotteiden valmistukselle ja elintarvikkeiden viennille.

Sertifikaatin saamisella on paljon arvoa sinänsä ja sen myötä avautuu ovia uusille markkinoille. Sertifioidun järjestelmän pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin varmistaa, että valmistettavat elintarvikkeet ovat turvallisia kuluttajalle. Akreditoidun kolmannen tahon myöntämä sertifikaatti toimii todisteena asiakkaalle siitä, että elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita johdetaan järjestelmällisesti.

Kun elintarviketurvallisuusjärjestelmä on rakennettu ja laatupäälliköiltä kysyy järjestelmän mukanaan tuomia hyötyjä, niin pohdinnan jälkeen vastaukseksi saa usein seuraavat näkökulmat:

  1. Elintarviketurvallisuusriskien tunnistaminen on parantunut, mikä on johtanut riskien parempaan kontrollointiin,
  2. viestintä elintarviketurvallisuusasioista on tehostunut ja
  3. johto on sitoutunut tiiviimmin elintarviketurvallisuusasioihin.Parhaassa tapauksessa myös:
  4. reklamaatioiden määrä on vähentynyt huolellisemman mittaamisen ansiosta ja
  5. henkilöstö on sitoutunut vahvemmin elintarviketurvallisuusasioihin koulutuksen ja paremman johtamisen myötä.

Kansainvälisesti kehitetyt ja Global Food Safety Initiativen (GFSI) hyväksymät standardit valmistavalle elintarviketeollisuudelle (mm. FSSC 22000, IFS, BRC) ovat yhtenäistäneet elintarviketeollisuudelle kohdistettuja vaatimuksia. Aiemmin ongelmana oli jälleenmyyjien ja tuotteiden valmistuttajien sekalaiset kriteerit, joita vasten valmistajia auditoitiin. Nyt standardit ovat yhtenäistäneet vaatimus- ja auditointikenttää. Euroopan unionin jäsenvaltioista mm. Hollanti, Belgia, Tanska, Englanti, Ranska ja Puola ovat integroineet elintarviketurvallisuutta koskevia sertifikaatteja osaksi virallista elintarvikevalvontaa*. Myös Suomessa keskustelu aiheesta on jo avattu.

Viivi Wanhalinna, asiantuntija

*Lepistö O., Lundén J., Turku M., Sukura O. Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa http://www.laatusertifikaatit.fi/

 

Elintarviketurvallisuusjärjestelmien sertifiointeja Suomessa tekevät

Inspecta Sertifiointi Oy http://www.inspecta.com/fi/
Bureau Veritas http://www.bureauveritas.fi/
Det Norske Veritas http://www.dnv.fi/
LRQA (Lloyd’s Register Group Ltd) http://www.lrqa.fi/