Mitä kannattaa huomioida ympäristöjärjestelmän jalkauttamisessa?

Mitä kannattaa huomioida ympäristöjärjestelmän jalkauttamisessa?
20.1.2016 Atao

”Hyvä pääsääntö on, että uudet toimintatavat tehdään vähintään yhtä sujuvaksi kuin mitä vanha toimintamalli on ollut.”

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa eteen voi tulla yllättäviäkin asioita, joita on hyvä tarkastella järjestelmän parhaimman hyödyn saavuttamiseksi. Jotta ympäristöjärjestelmän hyödyt, mm. kustannussäästöt, riskien hallinta ja parempi yrityskuva, voidaan saavuttaa, ympäristöjärjestelmän rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon edellä kuvattuja seikkoja, jolloin yllättäviltäkin esteiltä voidaan välttyä.

Joskus toimitilojen infrastruktuuri voi toimia haasteena. Monissa liiketiloissa ja niiden järjestelmissä voi olla rakenteellisia esteitä mm. energiankulutuksen mittaukselle, jätteiden lajittelulle tai työasemien sammuttamiselle yöajaksi. Toimivat lajittelu- ja energiatekniset järjestelmät sekä eri asioiden mittaamisen mahdollisuus kiinteistöissä luovat hyvän pohjan ympäristötyölle, ja niiden saavuttamiseksi asiat on hyvä laittaa kuntoon.

Mittaamisen mahdollisuus nouseekin tärkeään asemaan tiedonsaamisessa järjestelmässä. Kun esim. sähkönkulutusta voidaan mitata kiinteistö- tai osastokohtaisesti, järjestelmän toimivuudesta saadaan hyödyllistä tietoa, joka motivoi säästöihin.

Ympäristöjärjestelmä voikin tuoda mukanaan henkilökunnalle uusia käytänteitä, esimerkiksi jätteiden käsittelyyn liittyen. On tärkeää, että nämä pystytään luomaan selkeästi ja poistamaan niiden kanssa ristiriitaiset toimintatavat. Hyvä pääsääntö tähän on, että uudet toimintatavat tehdään vähintään yhtä sujuvaksi kuin vanha toimintamalli on ollut.

Käytänteiden helpoksi tekeminen onkin omiaan luomaan henkilökunnalle hyvän asenteen ohjelman tuomien muutosten suhteen. Joskus kuitenkin puutteellinen ohjeistus tai huono käytännön ratkaisujen suunnittelu voi luoda välinpitämätöntä asennoitumista ja ohjelman käytännön toimien kyseenalaistamista. Kun joku on ottanut tehtäväkseen miettiä, miten ympäristöjärjestelmä tuodaan arkeen käytännön ratkaisuilla ja miten niistä viestitään selkeästi asianosaisille, tällaisilta ongelmilta kuitenkin säästytään.

Koko ympäristöjärjestelmän hyötyjen saavuttamiseksi juuri kommunikaatio järjestelmän toimista ja kommunikaation jatkuvuus mahdollistavat edellytykset kustannussäästöille. Kun henkilökunta on hyvin informoitu ja sitoutunut, jatkuva parantaminen esimerkiksi sähkölaskun ja jätemäärän pienentämiseksi sekä riskien minimoimiseksi voidaan saavuttaa tehokkaasti.

Eija Sipilä, asiantuntija