Miten elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät FSSC 22000, BRC-, IFS –standardit eroavat toisistaan?

Miten elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät FSSC 22000, BRC-, IFS –standardit eroavat toisistaan?
15.3.2016 Atao

”Standardit vaativat asiantuntevasti toteutettua, säännöllisesti arvioitua sekä jatkuvaan parantamiseen perustuvaa järjestelmän ylläpitoa.”

Monesti asiakkaat kysyvät, mitä eroa FSSC 22000-, BRC-, IFS –standardeilla on. Selkeyttääkseni standardien eroavaisuuksia, olen koonnut tähän joitakin eroja standardien rakenteesta, auditoinneista ja sertifiointikäytännöistä.

Kaikissa kolmessa GFSI:n (The Global Food Safety Initiative) hyväksymässä standardeissa – FSSC 22000 (toiselta nimeltään FS 22000), BRC Global standard for food safety ja IFS Food – esitetyt vaatimukset ovat yleisellä tasolla samanlaisia ja pyrkivät samaan asiaan. Ne vaativat asiantuntevasti toteutettua, säännöllisesti arvioitua sekä jatkuvaan parantamiseen perustuvaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoa, joka pohjautuu HACCP-järjestelmään.

BRC- ja IFS-standardit ovat prosessi- ja tuotesertifiointijärjestelmiä, joiden vaatimukset antavat selkeitä ohjeita ja normeja toiminnalle. FSSC 22000 puolestaan huomioi koko elintarviketurvallisuusjärjestelmän tarjoten viitekehyksen elintarviketurvallisuusjärjestelmän toteuttamiselle ja ylläpidolle jättäen enemmän liikkumavaraa organisaatiolle. Täten yritys voi itse päättää kuinka parhaiten kontrolloi omaa järjestelmäänsä. Toisaalta osa IFS:n kriteereistä ovat riskiperusteisia ja vähemmän ohjaavia kuin kahdessa muussa standardissa.

Rakenteissa on eroja

Heti ensisilmäyksellä standardeja selatessa voi huomata, että standardien rakenteet eroavat toisistaan. FSSC 22000 –elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmä pohjautuu ISO 22000 –standardiin, mikä mahdollistaa järjestelmän integraation muiden ISO-standardien kanssa. FSSC 22000 voidaan auditoida esimerkiksi yhdessä standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 kanssa. ISO 22000 asettamien vaatimusten lisäksi FSSC 22000:een kuuluu tukiohjelmat elintarviketeollisuudelle (ISO/TS 22002-1) ja FSSC:n asettamat lisävaatimukset (Additional requirements for the food safety system, Part 1,Appendix IA).

Muiden elintarviketurvallisuusstandardien rakenne ei vastaa ISO-standardeja. BRC-standardissa on pakollisten kohtien lisäksi vapaaehtoisia moduuleja, jotka voidaan halutessa sisällyttää osaksi sertifioitavaa järjestelmää.

Sertifiointiprosessit ja auditoinnit standardien välillä ovat erilaisia

BRC:llä on erilaisia vaihtoehtoja auditoinneille, mm. ennalta ilmoitettuja ja ennalta ilmoittamattomia auditointeja. Auditointien perusteella annetaan myös arvosana auditoinnin tuloksesta (esim. AA+, A, B, C, D). Auditointien perusteella kirjoitetut eritasoiset poikkeamat on korjattava 28 päivän kuluessa, jonka jälkeen sertifikaatti voidaan myöntää. Ilmoitettujen auditointien väli on yleisesti puolesta vuodesta vuoteen ja auditoinnin kesto riippuu yrityksen toiminnan laajuudesta.

IFS:n mukaisen järjestelmän sertifiointi vaatii yhden auditointikerran, ja auditoinnit suoritetaan vuoden välein. Korjaavat toimenpiteet osoitetuille poikkeamille on suoritettava kahden viikon sisällä siitä, kun raportti poikkeamista on saatu. Auditoinnin kesto riippuu henkilöstön määrästä, tuoteryhmien määrästä ja prosessointivaiheiden määrästä.

FSSC 22000 (ISO järjestelmät) vaatii ennen ensimmäisen sertifikaatin myöntämistä kaksi auditointikertaa. Ensimmäisen vaiheen auditoinnissa tarkastetaan valmiutta sertifiointiauditointiin: siinä tarkastellaan dokumentaatiota, sen vastaavuutta standardin vaatimuksiin ja tuotanto-olosuhteita. Ensimmäisessä vaiheessa saadaan lista asioista, jotka eivät vastaa vaatimuksia, jolloin korjaamiseen voidaan ryhtyä saman tien. Toisen vaiheen auditoinnissa tarkastellaan tallenteita, työmenetelmiä sekä niiden vastaavuutta standardiin, omiin ohjeisiin ja kuvauksiin. Tästä vaiheesta saadaan lista poikkeamista ja kehitysehdotuksista. Kun poikkeamat on korjattu määrätyn ajan sisällä (lievät poikkeamat 3 kk aikana ja vakavat poikkeamat 28 vrk:n aikana), sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi. Seuranta-auditoinnit tehdään kuitenkin vuosittain, ja ennen kolmen vuoden umpeutumista tehdään pidennetty auditointi sertifioinnin uusimiseksi.

Mistä standardeja saa?

IFS Food Version 6 on ladattavissa maksutta IFS:n nettisivuilta. BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 on myös ladattavissa BRC:n nettisivuilta ilmaiseksi tai maksullisen kovakantisen version voi tilata postissa. FSSC 22000 muodostavat dokumentit, joista kaksi ensimmäistä osaa ovat maksullisia ja ne ovat ladattavissa Suomen standardisoimisliito SFS:n verkkokaupasta ja lisäliite on ilmainen ja ladattavissa FSSC:n sivuilta.

Viivi Wanhalinna, asiantuntija