Miten luoda tavasta johtaa vaatimuksia uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan?

Miten luoda tavasta johtaa vaatimuksia uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan?
27.2.2017 Atao

”Voimme rakentaa vaatimuksista ja standardeista mahdollisuuksia sekä sisäisen toiminnan selkeyttämisessä, että ulospäin muodostuvan maineen kannalta.”

Usein kuulee mainittavan, että liiketoimintaan kohdistuvat lait ja tuotevaatimukset kasvavat kohtuuttomasti. Vaatimusten mukainen toiminta synnyttää kustannuksia, joita ei saa siirrettyä tuotteen tai palvelun hintaan. Olisiko kuitenkin mahdollista jalostaa tätä ajatusta? Toimintaan kohdistuu vaatimuksia, joita ei voi sivuuttaa. Sen lisäksi, että vaatimusten hallinta tehdään hallitusti ja ennakoivasti, voidaan oppia kertomaan vaatimusten ylittävistä hyvistä teoista ja hyödyntämään arvostettujen asioiden viestintää tavalla, joka luo positiivista mielikuvaa yrityksestämme. Näin olemme rakentamassa vaatimuksista ja standardeista mahdollisuuksia sekä sisäisen toiminnan selkeyttämisessä, että ulospäin muodostuvan maineen kannalta.

Hallinta on ennakoivaa toimintaa

Mielikuva palvelusta ja tuotteesta syntyy asiakaskokemuksesta. Palveluiden tai tuotteiden takana on yrityksiä, joiden palveluksessa olevien henkilöiden mm. tehokkuus, virheettömyys ja palveluasenne takaavat positiivisia palvelukokemuksia. Nämä mahdollistuvat yhdessä tunnistetuista ja päivittäiseen toimintaan jalkautetuista päämääristä, tavoitteista sekä niiden seurannasta. Näiden hallinta keskitetysti, digitaalisen toiminnanhallintajärjestelmän avulla, tuo ryhtiä toimintaan.

Tunnistammeko toimintaympäristömme meille asettamat vaatimukset ja ymmärrämmekö asiakkaitamme? Miten ennakoimme toimintaympäristömme muutoksia, operatiivisia tapahtumia ja vahinkotapahtumia? Määrämuotoinen ja säännöllinen ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön arviointi sekä riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen tuovat hallittua ennakoitavuutta.

Tuotteita ja palveluita voidaan kehittää edelleen, kun kotipesä on kunnossa. Tällä tarkoitan, että olemme ennakoiden huomioineet liiketoimintaan liittyvät lait ja vaatimukset. Näitä ovat mm. tuoteturvallisuuteen liittyvät standardi- ja direktiivivaatimukset sekä työterveys ja -turvallisuusvaatimukset. Näiden lisäksi kiinteistöjen sekä pelastustoimen viranomaisvaatimukset liittyvät moneen toimintaan.

Voidaksemme hallita meihin kohdistuvia vaatimuksia, meidän tulee jakaa vastuuta, ohjata prosesseja ja suunnitella toimintoja. Tämän toteuttamiseen tarvitsemme ajantasaisia ja helposti löydettäviä menettely-  ja prosessikuvauksia. Varmistetaan tiedon saatavuus ja sisäinen viestintä. Järjestelmä, jossa vaatimukset ja standardit ulotetaan suoraan käytännön toimintatapoihin ja prosesseihin, tuo sujuvuutta velvollisuuksien täyttämiseen.

Kaiken kaikkiaan vaatimusten, tavoitteiden sekä toimintaympäristön hallittu hallinta tuottaa arvostettavia taloudellisia, ympäristöön ja henkilöstöön liittyviä asioita, joita kannattaa lisäksi viestiä vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ulkoisille sidosryhmille.

Tarjoamme ohjelmiston, joka mahdollistaa hallitun tavan hallita liiketoimintasi edellä kuvattua vaatimustenmukaisuutta, prosesseja ja arkea kokonaisuudessaan. Näin hallittu toiminta tuo sinulle arvostusta ja uusia mahdollisuuksia.

Umbrella Interactive mahdollistaa yhdestä paikasta muun muassa:

  • Ulkoisten vaatimusten ja standardien hallinnoinnin
  • Tavoitteiden ja vastuiden selkeyttämisen organisaation jäsenille
  • Tehtävistä muistuttamisen
  • Organisaation johtamisen ja tavoitteiden etenemisen seuraamisen
  • Raporttien ja kuvaajien luomisen
  • Menettelyiden ja prosessikuvausten helpon ylläpidon ja saatavuuden
  • Sisäisen viestinnän parantamisen
  • Vastuullisuusraportin muodostamisen valitusta sisällöstä, suoraan olemassa olevasta sisäisestä tiedosta.

 

Tutustu osoitteessa www.umbrellainteractive.fi.

Ville Mäki

Atao Oy