Steveco Oy

Steveco Oy
28.6.2021 Atao
Steveco terminaali

Steveco otti käyttöönsä Umbrella Project Saverin

Yli 800 henkilöä työllistävä ja noin 130 M€ liikevaihtoa tekevä Steveco-konserni on käyttänyt Umbrella Interactivea jo useita vuosia, mistä onkin saatu ulkoisessa järjestelmäarvioinnissa hyvää palautetta. Uutena ominaisuutena Steveco otti käyttöönsä Umbrella Project Saver -ohjelmiston. Umbrella Project Saver on suunniteltu antamaan vastuuhenkilöille ja johdolle reaaliaikainen ja visualisoitu kuva tapahtumista. Steveco päätti pilotoida Umbrella Project Saveria, sillä he halusivat parantaa käytettävyyttä entisestään. Esimerkiksi vahinkoriskejä ei haluttu enää käsitellä Excel-tiedostoissa.

Tehostaa ja helpottaa työtä

Yksi selkeä hyöty Umbrella Project Saverin käyttöönoton myötä on ollut ajansäästö mm. parantuneiden hakuominaisuuksien ansiosta. Erilaisiin lomakkeisiin palaaminen ja niiden löytäminen uudelleen on selkeästi helpompaa ja nopeampaa kuin ennen. Myös asiakaspalautteiden käsittely on tehostunut.

Suoraviivainen käyttöönotto

Asiakkaalla on nimetty kontaktihenkilö Ataon puolelta, ja hänen johdollaan käytiin aluksi läpi käyttöönoton tarpeet ja toimenpiteet. Määrittelyvaihe oli tärkeä. Siinä arviointiin, mitkä asiat voisivat olla kehittämisen kohteena, esim. reklamaatioiden käsittely. Stevecon tapauksessa reklamaatiot eivät aina ole yksinkertaisia, sillä asiaan voi liittyä monia toimijoita ja yksiköitä useissa maantieteellisissä sijainneissa. Tapahtumista haluttiin tarkempaa tietoa ja niitä haluttiin analysoida keskitetyn toiminnon avulla.

Nimenomaan mutkaton yhteistyö saa kiitosta Stevecolta: ”Ataolta löytyi nimetty ja sitoutunut kontaktihenkilö. Se ratkaisi paljon. Yksi hyvä kontakti saa paljon hyvää aikaiseksi.”

Jatkossa suunnitelmissa on laajentaa Umbrella Project Saverin käyttöä muuallekin Steveco-konserniin ja muihin osa-alueisiin, kuten työturvallisuuden seurantaan. Toiveissa on myös mm. erilaiset laskurit ja ennusteet liiketoiminnan ja tiedollajohtamisen tueksi.

Stevecon kokemuksia kertoivat:
Krista Vuorinen, controller
Laura Hasko, kehittämis- ja laatupäällikkö
Heikki Jääskeläinen, kehitysjohtaja

www.steveco.fi