Selkeät toiminnallisuudet tukevat HSQE-toiminnan tavoitteita

Toimintaympäristön kuvaaminen

Umbrellan avulla tunnistat yrityksenne ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät sekä näiden odotukset toimintaanne kohtaan. Ohjelmisto mahdollistaa toimintaympäristön kuvaamisen graafisessa ysikentässä: miksi yritys on olemassa ja miten se vastaa sidosryhmien odotuksiin.

Riskienhallinta tukee päätöksentekoa

Ammattimainen riskienhallinta on osa laatujohtamista. Riskilähtöisyys on myös keskeinen  päätöksenteon perusta 9001, 14001, 45001 ja 27001 standardeissa. Umbrellan helppokäyttöisellä riskienarviointityökalulla hallitset koko liiketoiminnan riskejä riskit voidaan kohdistaa  ja luokitella sekä arvioida niiden esiintyvyys ja vakavuus. Näin syntyy riskitaso. Työkalun avulla määritetään sen jälkeen hallintakeinot, joille asetetaan seurattavia tehtäviä ja vastuutetaan toimenpiteet, jonka jälkeen arvioidaan jäännösriski. 

Kyselyt ovat osa yrityksen tietopääomaa

Asiakas-, henkilöstö- ja toimittajakyselyt kertovat selkeästi, mihin vastaajat ovat tyytyväisiä ja mihin eivät. Kehityskohteiden tunnistaminen on oleellista, mutta aivan yhtä tärkeää on tunnistaa asiat, joihin vastaajat ovat tyytyväisiä. Vastausten perusteella tehdyt toimenpiteet vahvistavat organisaation kilpailukykyä.

Muistiot tehostavat viestintää

Umbrellan e-lomakkeet on tehokas työkalu muistoiden laatimiseen. Kun olet valmis, tulosta PDF tai lähetä tieto muistion valmistumisesta luettavaksi. Henkilöstöryhmien viikko- tai kuukausimuistiot tallentuvat listausnäkymään, mistä sovitut tehtävät löytyvät avoimina tai suljettuina.

Tiedolla johtaminen kehittää liiketoimintaa

Reaaliaikaisen datan visuaalinen esitystapa herättää kiinnostusta henkilöstössä: miten asiakasreklamaatiot ja sisäiset palautteet ovat vaikuttaneet jatkuvaan parantamiseen, miten ympäristösuorituskyky, työterveys ja turvallisuus kehittyvät? Tiedolla johtaminen saadaan toimimaan tehokkaasti, kun kerätyn tiedon analysointi auttaa tekemään liiketoimintaa kehittäviä toimenpiteitä.

Palautteet ovat kehityksen avain

Asiakas-, kuluttaja- ja henkilöstöpalautteet ovat tietoa, joka mahdollistaa pysyvää kilpailuetua yritykselle. Asiakaspalautetiedon avulla yritys voi kehittää nykyisiä tuotteita ja/tai palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi. Uusien liiketoiminta-alueiden löytyminen on myös mahdollista asiakaspalautetiedon avulla.

Rekisterit ylläpitävät toimintavarmuutta

Sähköinen rekisteritietokanta yrityksenne hallinnoimalle käyttöomaisuudelle (koneet,  laitteet, terä- ja lasirekisterit) on yrityksen tietopääomaa. Rekisterin ylläpito on tärkeää, sillä käyttöomaisuudella  on yritykselletaloudellista merkitystä ja sen säännöllinen tarkastus, huolto tai kalibrointi on osa toimintavarmuutta.

REST-API -integraatiot

Responsiivisuus

Ohjelmiston responsiivinen ulkoasu mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti aina käyttäjäystävälliseen muotoon. Responsiivinen ulkoasu näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti paitsi pöytätietokoneella, niin myös tabletilla tai älypuhelimella käytettäessä.

Responsiivisuus on erittäin tärkeää, koska suuri osa käyttäjistä käyttää Umbrellaa mobiililaitteella.

Mitä Umbrella HSQE -ohjelmistolla tehdään?

1. Digitalisoi tavoitteet ja seuranta

Viesti organisaatiolle yrityksen päämäärät ja tavoitteet. Seuraa reaaliajassa tavoitteiden toteutumista ja todenna sidosryhmille vaatimusten mukainen tekeminen. Käsittele digitaalisesti toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

2. Vahva ympäristöjohtaminen

Umbrellalla pystytään keräämään huomattava määrä tietoa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Tietoa hyödyntämällä voit parantaa yrityksenne ympäristöjohtamista. Kerää ympäristöhuomioita mobiilisti ja hallitse ympäristöriskejä.

3. Viesti turvallisuuspäämäärät ja -tavoitteet

Saat huomattavan määrän tietoa turvallisuusjohtamisen avuksi. Turvallisuushuomiot voi raportoida myös mobiilisti. Voit parantaa työturvallisuutta raportoinneista louhittua tietoa hyödyntämällä. Käsittele kone-, laite- sekä toimintaympäristön turvallisuusriskit.

4. Omavalvonta hallinnassa

Hallitse palveluun ja tuotteeseen liittyviä standardi- ja direktiivivelvoitteita. Kun tuotantopäiväkirjan kirjaukset on tehty digitaalisesti Umbrellaan, saat reaaliaikaisen todennuksen tuotevalmistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Umbrellassa on helposti löydettävä ja käytettävä tieto menettely- ja työohjeista prosessikuvauksineen.

Haluatko tietää lisää HSQE-ohjelmistostamme ja palvelustamme?

Ota rohkeasti yhteyttä. Lähetä tarjouspyyntö, niin autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun yrityksesi tarpeisiin.

Voit myös varata ajan henkilökohtaiselle ohjelmiston esittelylle suoraan kalenterista!