Tuotteen ja palvelun elinkaaren tunnistaminen uudessa ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmässä

Tuotteen ja palvelun elinkaaren tunnistaminen uudessa ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmässä
30.3.2016 Atao

”Kun ympäristöjärjestelmää suunnitellaan yhdessä muiden avainsidosryhmien kanssa, on mahdollista kehittää paikallista teollista ekosysteemiä, jossa toisen yrityksen hukkamateriaali on toiselle yritykselle arvokasta raaka-ainetta.”

Uusi ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisstandardi pyrkii laajentamaan yrityksen ympäristötietoisuutta ja -hallintaa organisaation oman toiminnan ulkopuolelle. Tuotteen elinkaari kuvaa kaikkia niitä peräkkäisiä vaiheita, jotka johtavat raaka-aineen hankinnasta, tuotteen suunniteluun, tuotantoon, kuljetuksiin, käyttöön aina tuotteen loppukäsittelyyn ja loppusijoitukseen asti.

Täyttääkseen standardin elinkaarinäkökulman asettamat vaatimukset, yrityksen tulee määritellä toimintatavat, joilla se varmistuu siitä, että omien tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja suunnitteluprosessissa otetaan huomioon kaikki elinkaaren vaiheet. Jotta elinkaarivaikutukset voi ottaa huomioon, ensin on määriteltävä ja analysoitava eri tuotanto-, käyttö- ja loppusijoitusmahdollisuudet. Suunnittelun lisäksi yritystä kehotetaan määrittämään ja viestimään omaa hankintaansa koskevat ympäristövaatimukset. Konkreettinen vaatimus on esimerkiksi PEFC- ja FSC-sertifioitu raaka-aine tai Joutsen -merkitty materiaali. Lopuksi yrityksen on pyrittävä tiedottamaan asiakkaitaan tuotteen käyttöön ja loppusijoittamiseen liittyvistä merkittävistä ympäristövaikutuksista. Asiakasta on pyrittävä opastamaan näiden ympäristövaikutusten minimoimiseen.

Elinkaariajattelulla yritystä ohjataan tunnistamaan tuotannon ja tuotteen käytön kaikki vaiheet, jotta yrityksen omat vaikutusmahdollisuudet ympäristösuorituskyvyn parantamiseen tehostuisivat. Kun ympäristöjärjestelmää suunnitellaan yhdessä muiden avainsidosryhmien kanssa, on mahdollista löytää uusia ratkaisuita ja kehittää esimerkiksi paikallista teollista ekosysteemiä, jossa toisen yrityksen hukkamateriaali on toiselle yritykselle arvokasta raaka-ainetta.

Lari Oksala, asiantuntija