Umbrella Interactive

HSEQ -ohjelmisto (Health, Safety, Environment, Quality)

Umbrella Interactive kerää kaiken yrityksen toimintaa ohjaavan tiedon yhteisen sateenvarjon alle. Umbrella muodostaa kokonaisuuden yrityksen päämääristä, tavoitteista, prosesseista, menettely- ja työohjeista. Umbrella on enemmän kuin toimintakäsikirja. Umbrella Interactiven avulla kerätään tietoa ja raportoidaan tapatumia tai kertymiä sekä mahdollistetaan vuoropuhelu yrityksen toimintaa ohjaavasta sisällöstä.

Umbrella Interactivella hallitaan laatu-, ympäristö-, tuote- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Tiedolla johtaminen on avainsana, kun kuvataan Umbrellan mahdollisuuksia. Umbrella-verkkopalvelussa luodaan ja versioidaan menettelyiden ja työohjeiden sisältö, joka nopeuttaa tiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä, ilman erillisiä liitetiedostoja. Tietolähteinä tiedolla johtamiseen ovat tiedon siirto yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä tiedon syöttö tai kyselyjen tekeminen Umbrella e-lomakkeilla. Tiedosta generoituvat yrityksellesi tärkeät raportit sisäiseen johtamiseen tai ulkoisiin todennuksiin.

Valitse haluamasi ominaisuudet

Intra- sisäinen viestintä

Viesti yrityksesi päämäärät sekä tavoitteet ja esitä henkilöstölle näiden tavoitteiden seuranta. Viesti myös laajasti yrityksen muutoksista ja tapahtumista.

Sisäinen arviointi

Suunnittele vuosittainen auditointisuunnitelma ja kirjaa huomiot sähköiseen auditointimuistioon. Huomioista saa automaattisesti koosteen, jota voidaan käsitellä esim. johdon katselmuksessa tai esitellä arvioinneissa.

Mobiiliraportointi

Yleisemmin asiakkaidemme käytössä olevat mobiilikirjaukset liittyvät mm. turvallisuuskävelyihin, turvallisuushuomioiden kirjauksiin, ympäristökierroksiin. Mobiilisti raportoidut muistiot tuottavat myös tilannekuvan grafiikkana.

Sähköiset muistiot

Kirjaa kokousasiat, raportoi ennakkoon kokouksen käsiteltäviä asioita ja seuraa kokouksessa päätettyjen asioiden toteutumista.

Kyselyt

Toteuta kyselyitä henkilöstölle, asiakkaille tai esimerkiksi projekteille. Saat automaattisen, kattavan koosteraportin, jonka pohjalle voi määritellä kehityskohteita.

Älylomakkeet

Umbrellan älylomake on markkinoiden kattavin sähköinen tiedonkeruun toteuttaja. Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan sekä paljon muuta. Kyselylomakkeen voi lähettää anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Tilaa maksuton Umbrella-ohjelmiston etäesittely!

TILAA ESITTELY

Toiminnallisuus­­kuvaukset

  • Ulkoisen- ja sisäisen toiminta­ympäristön tunnistamiseen
  • Riskien ja mahdollisuuksien arviointiin
  • Prosessipiirtimen toiminnallisuuksiin

Ulkoinen ja sisäinen toiminta­ympäristö

Umbrellassa on graafinen ysikenttä, jossa voit kuvata tunnistetut ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät. Tunnistettujen sidosryhmien vaatimukset tai odotukset nousevat ysikenttään, jossa voit liikutella niitä merkityksellisyyden mukaisesti sidosryhmien ja oman yrityksen merkittävyys -akseleilla. Merkityksellisyysperustelut näkyvät matriisissa, jossa ajantasainen tieto on nähtävissä.

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Yrityksesi toimintaympäristön ja soveltamisalan riskienhallinta toteutetaan ISO standardi 31000 mukaisesti. Riskien tunnistaminen, käsittely ja hallinnointi tehdään Umbrella-riskienhallintalomakkeella. Käsitellyt riskit ja hallintakeinot voidaan raportoida vastuuhenkilöraporteille, jolloin hallintakeinoon liitetyt tehtävät ovat seurattavissa.

Prosessipiirrin

Helppokäyttöinen prosessipiirrin auttaa kuvaamaan organisaation toiminnan prosesseina. Pääprosessikuvauksista poraudutaan yksittäisiin prosesseihin, tavoitteisiin ja mahdollisiin ohjeisiin.

Nopea käyttöönotto, hyödyt nopeasti

ASIAKASTARVE

KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTÖNAIKAINEN TUKI

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Valitse sinun tapasi digitalisoida HSQE-johtaminen

Laadintapalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa valmiutesi lähestyä sertifiointia ja esittää ratkaisuesityksen laadintapalvelussa, jossa yrityksellesi syntyy digitaalinen hallintajärjestelmä valituista standardeista ISO 9001, 14001 tai 45001.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija laatii yhdessä organisaation nimettyjen henkilöiden kanssa standardin vaatimat menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Siirtopalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa nykyisen hallintajärjestelmän laajuuden ja esittää ratkaisuesityksen siirtopalvelusta, jossa asiantuntija siirtää yhdessä sovitun mallin mukaisesti menettelyt ja työohjeet Umbrella-alustalle ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija siirtää järjestelmän Umbrella Interacive -alustalle ja kouluttaa nimetyt henkilöt ohjelmiston käyttöön. Asiantuntija laatii yhdessä yrityksesi laatupäällikön kanssa digitaaliset menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Koulutuspalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa organisaatiosi toimintatavan ja vastuuhenkilöt sekä esittää ratkaisuesityksen ohjelmistokoulutuksesta.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija kouluttaa nimetyt henkilöt siirtämään menettelyt ja työohjeet Umbrella verkkopalveluun ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntija ja kouluttaa uusia henkilöitä.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Digitalisoi tavoitteet ja seuranta.

Viesti organisaatiolle yrityksen päämäärät ja tavoitteet. Seuraa reaaliajassa tavoitteiden toteutumista ja todenna sidosryhmille vaatimusten mukainen tekeminen. Käsittele digitaalisesti toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

Vahva ympäristöjohtaminen.

Umbrellalla pystytään keräämään huomattava määrä tietoa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Tietoa hyödyntämällä voit parantaa yrityksenne ympäristöjohtamista. Kerää ympäristöhuomioita mobiilisti ja hallitse ympäristöriskejä.

Viesti turvallisuuspäämäärät ja -tavoitteet.

Saat huomattavan määrän tietoa turvallisuusjohtamisen avuksi. Turvallisuushuomiot voi raportoida myös mobiilisti. Voit parantaa työturvallisuutta raportoinneista louhittua tietoa hyödyntämällä. Käsittele kone-, laite- sekä toimintaympäristön turvallisuusriskit.

Omavalvonta hallinnassa.

Hallitse palveluun ja tuotteeseen liittyviä standardi- ja direktiivivelvoitteita. Kun tuotantopäiväkirjan kirjaukset on tehty digitaalisesti Umbrellaan, saat reaaliaikaisen todennuksen tuotevalmistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Umbrellassa on helposti löydettävä ja käytettävä tieto menettely- ja työohjeista prosessikuvauksineen.

Tilaa maksuton Umbrella-ohjelmiston etäesittely!

TILAA ESITTELY