Umbrella Interactive

HSEQ -ohjelmisto (Health, Safety, Environment, Quality)

Umbrella Interactive kerää kaiken yrityksen toimintaa ohjaavan tiedon yhteisen sateenvarjon alle. Umbrella muodostaa kokonaisuuden yrityksen päämääristä, tavoitteista, prosesseista, menettely- ja työohjeista. Umbrella on enemmän kuin toimintakäsikirja. Umbrella Interactiven avulla kerätään tietoa ja raportoidaan tapatumia tai kertymiä sekä mahdollistetaan vuoropuhelu yrityksen toimintaa ohjaavasta sisällöstä.

Umbrella Interactivella hallitaan laatu-, ympäristö-, tuote- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Tiedolla johtaminen on avainsana, kun kuvataan Umbrellan mahdollisuuksia. Umbrella-verkkopalvelussa luodaan ja versioidaan menettelyiden ja työohjeiden sisältö, joka nopeuttaa tiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä, ilman erillisiä liitetiedostoja. Tietolähteinä tiedolla johtamiseen ovat tiedon siirto yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä tiedon syöttö tai kyselyjen tekeminen Umbrella e-lomakkeilla. Tiedosta generoituvat yrityksellesi tärkeät raportit sisäiseen johtamiseen tai ulkoisiin todennuksiin.

Umbrella sisältää ominaisuuksia, joiden avulla asiakkaan HSQE -järjestelmän digitalisointi mahdollistuu

Sivusisältö

Verkkopalvelussa esitetään mm.

» Menettelyohjeet
» Työohjeet
» Toimintaympäristö

E-lomake

Lomakkeilla kerätään ja raportoidaan tietoa:

» Kyselyt
» Palautteet
» Vuosiraportointi

Raportit

Raporteille generoituvat lomakkeilta esim.

» Reklamaatiot
» Sisäiset auditoinnit
» Tapaturmat
» Läheltä piti tilanteet

Dokumentit

» Ulkoiset dokumentit Word, Excel, PDF
» Analyysi­todistukset
» Validointi­todistukset
» Auditointi­raportit

Rekisterit

» Henkilöstö
» Toimittaja
» Kemikaali
» Laite

Responsiivisuus

Ohjelmiston responsiivinen ulkoasu mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti aina käyttäjäystävälliseen muotoon. Responsiivinen ulkoasu näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti paitsi pöytätietokoneella, niin myös tabletilla tai älypuhelimella käytettäessä. Responsiivisuus on erittäin tärkeää, koska suuri osa käyttäjistä käyttää Umbrellaa mobiililaitteella.

Valitse haluamasi ominaisuudet

Intra- sisäinen viestintä

Viesti yrityksesi päämäärät sekä tavoitteet ja esitä henkilöstölle näiden tavoitteiden seuranta. Viesti myös laajasti yrityksen muutoksista ja tapahtumista.

Sisäinen arviointi

Suunnittele vuosittainen auditointisuunnitelma ja kirjaa huomiot sähköiseen auditointimuistioon. Huomioista saa automaattisesti koosteen, jota voidaan käsitellä esim. johdon katselmuksessa tai esitellä arvioinneissa.

Mobiiliraportointi

Yleisemmin asiakkaidemme käytössä olevat mobiilikirjaukset liittyvät mm. turvallisuuskävelyihin, turvallisuushuomioiden kirjauksiin, ympäristökierroksiin. Mobiilisti raportoidut muistiot tuottavat myös tilannekuvan grafiikkana.

Sähköiset muistiot

Kirjaa kokousasiat, raportoi ennakkoon kokouksen käsiteltäviä asioita ja seuraa kokouksessa päätettyjen asioiden toteutumista.

Kyselyt

Toteuta kyselyitä henkilöstölle, asiakkaille tai esimerkiksi projekteille. Saat automaattisen, kattavan koosteraportin, jonka pohjalle voi määritellä kehityskohteita.

Älylomakkeet

Umbrellan älylomake on markkinoiden kattavin sähköinen tiedonkeruun toteuttaja. Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan sekä paljon muuta. Kyselylomakkeen voi lähettää anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

REST-API-integraatiot

Integraatioiden toteutuksiin käytetään REST API -rajapintoja ja moderneja JavaScript -upotuksia. Integraatiot luovat yhteyksiä palvelun eri osien välille, varmistavat tiedon liikkumisen. Integraatio toteutetaan usein esimerkiksi toiminnanohjauksen tai tuotehallinnan tiedoista. Tiedonsiirto toteutetaan turvallisesti eri järjestelmien välillä, varmistaen että datassa ei ole päällekkäisyyttä ja että sama data on saatavilla eri järjestelmissä.

Tilaa maksuton Umbrella-ohjelmiston etäesittely!

TILAA ESITTELY

Toiminnallisuus­­kuvaukset

» Ulkoisen- ja sisäisen toiminta­ympäristön tunnistamiseen

» Riskien ja mahdollisuuksien arviointiin

» Prosessipiirtimen toiminnallisuuksiin

Ulkoinen ja sisäinen toiminta­ympäristö

Umbrellassa on graafinen ysikenttä, jossa voit kuvata tunnistetut ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät. Tunnistettujen sidosryhmien vaatimukset tai odotukset nousevat ysikenttään, jossa voit liikutella niitä merkityksellisyyden mukaisesti sidosryhmien ja oman yrityksen merkittävyys -akseleilla. Merkityksellisyysperustelut näkyvät matriisissa, jossa ajantasainen tieto on nähtävissä.

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Yrityksesi toimintaympäristön ja soveltamisalan riskienhallinta toteutetaan ISO standardi 31000 mukaisesti. Riskien tunnistaminen, käsittely ja hallinnointi tehdään Umbrella-riskienhallintalomakkeella. Käsitellyt riskit ja hallintakeinot voidaan raportoida vastuuhenkilöraporteille, jolloin hallintakeinoon liitetyt tehtävät ovat seurattavissa.

Prosessipiirrin

Helppokäyttöinen prosessipiirrin auttaa kuvaamaan organisaation toiminnan prosesseina. Pääprosessikuvauksista poraudutaan yksittäisiin prosesseihin, tavoitteisiin ja mahdollisiin ohjeisiin.

Nopea käyttöönotto, hyödyt nopeasti

ASIAKASTARVE

KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTÖNAIKAINEN TUKI

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Valitse sinun tapasi digitalisoida HSQE-johtaminen

Laadintapalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa valmiutesi lähestyä sertifiointia ja esittää ratkaisuesityksen laadintapalvelussa, jossa yrityksellesi syntyy digitaalinen hallintajärjestelmä valituista standardeista ISO 9001, 14001 tai 45001.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija laatii yhdessä organisaation nimettyjen henkilöiden kanssa standardin vaatimat menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Siirtopalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa nykyisen hallintajärjestelmän laajuuden ja esittää ratkaisuesityksen siirtopalvelusta, jossa asiantuntija siirtää yhdessä sovitun mallin mukaisesti menettelyt ja työohjeet Umbrella-alustalle ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija siirtää järjestelmän Umbrella Interacive -alustalle ja kouluttaa nimetyt henkilöt ohjelmiston käyttöön. Asiantuntija laatii yhdessä yrityksesi laatupäällikön kanssa digitaaliset menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Koulutuspalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa organisaatiosi toimintatavan ja vastuuhenkilöt sekä esittää ratkaisuesityksen ohjelmistokoulutuksesta.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija kouluttaa nimetyt henkilöt siirtämään menettelyt ja työohjeet Umbrella verkkopalveluun ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntija ja kouluttaa uusia henkilöitä.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Miksi Umbrella on paras vastuullisen liiketoiminnan HSQE järjestelmä?

1. HSQE järjestelmän digitalisointi » Julkaisu suoraan Umbrella Interactive palvelussa (ei liitteiden hakua ja avaamista)

2. Liiketoimintatiedon arkkitehtuuri ja esittämien helposti hallittavissa rakenteessa tai irtosisältönä, haettavissa kattavilla hakutoiminnoilla (tiedon löydettävyys ja käytettävyys on helppoa ja vaivatonta rakenteesta tai tietokannasta kattavan haku, meta ja tagi tietojen avustuksella)

3. Tiedolla johtaminen » Markkinoiden monipuolisin älylomake, joita voi käyttää satoihin eri tarkoituksiin, kyselyt, raportoinnit ja muistiot. Kerätty ja kirjattu tieto generoituu automaattisesti graafeihin ja tekstiraportteihin.

4. Työtehtävien asettaminen tiedon ajantasaisuudesta ja älylomakkeista henkilölle tai ryhmälle

5. Median hyödyntäminen sisällössä mediapankin kuvina tai videoina

6. REST API integraatiolla tuodaan tietoa toisista järjestelmistä tai siirtää ulkoisiin järjestelmiin

7. Tiedon laatu, syntyy käytettävyydestä, löydettävyydestä ja versiohallinnasta

8. Käyttöoikeudet ja näkymäoikeudet määriteltävissä ryhmille ja käyttäjille

9. Umbrella korvaa useita eri ohjelmia:
» mobiiliraportointi
» kemikaalirekisteri
» toimittajahallinta
» laiterekisteri
» henkilöstö moduuli

10. Tietoturva GDPR:n huomiointi

Digitalisoi tavoitteet ja seuranta.

Viesti organisaatiolle yrityksen päämäärät ja tavoitteet. Seuraa reaaliajassa tavoitteiden toteutumista ja todenna sidosryhmille vaatimusten mukainen tekeminen. Käsittele digitaalisesti toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

Vahva ympäristöjohtaminen.

Umbrellalla pystytään keräämään huomattava määrä tietoa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Tietoa hyödyntämällä voit parantaa yrityksenne ympäristöjohtamista. Kerää ympäristöhuomioita mobiilisti ja hallitse ympäristöriskejä.

Viesti turvallisuuspäämäärät ja -tavoitteet.

Saat huomattavan määrän tietoa turvallisuusjohtamisen avuksi. Turvallisuushuomiot voi raportoida myös mobiilisti. Voit parantaa työturvallisuutta raportoinneista louhittua tietoa hyödyntämällä. Käsittele kone-, laite- sekä toimintaympäristön turvallisuusriskit.

Omavalvonta hallinnassa.

Hallitse palveluun ja tuotteeseen liittyviä standardi- ja direktiivivelvoitteita. Kun tuotantopäiväkirjan kirjaukset on tehty digitaalisesti Umbrellaan, saat reaaliaikaisen todennuksen tuotevalmistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Umbrellassa on helposti löydettävä ja käytettävä tieto menettely- ja työohjeista prosessikuvauksineen.

Tilaa maksuton Umbrella-ohjelmiston etäesittely!

TILAA ESITTELY