Umbrella-ohjelmisto – Atao Oy

UMBRELLA

Umbrella parantaa yritysten mainetta väistämättä.

Umbrella on ohjelmisto, joka toimii pilvipalvelun tavoin. Sen kautta hallitset helposti kaikkia palveluitamme ja johdat yrityksesi vastuullista arkea.

Umbrellan avulla voit tehdä haluamistasi yrityksen osa-alueista täysin läpinäkyviä organisaatiollesi. Umbrella päivittää halutut tiedot selaimessa reaaliaikaisesti ja tekee tiedon löydettävyydestä nopeaa ja vaivatonta. Läpinäkyvyys todentaa vastuullista toimintaanne ja lisää asiakkaidenne luottamusta.

Hallintajärjestelmäsovellus

Johda standardien käyttöönottoa ja sertifioinnin mahdollistavia menettelykuvauksia.

Umbrella HSQE ohjelmisto ohjaa huomioimaan laatu, ympäristö ja työterveys-ja työturvallisuusstandardien vaatimukset liiketoiminnassasi tavalla, 
että yrityksesi voidaan sertifioida akkreditoidun sertifiointielimen toimesta.

Vastuullisuusraporttisovellus

Älä loista piilossa. Astu kanssamme vastuulliselle menestyksen polulle.
Umbrella-ohjelmisto toimii pilvipalvelun tavoin. Umbrellan käyttö johtaa hallintajärjestelmien tehokkaaseen käyttöön ja tekee vastuullisesta liiketoiminnasta viestimisestä helppoa. Yrityksesi maine paranee, kun et loista piilossa. Avoimuus lisää luottamusta: Viesti toiminnoista, joilla olet parantanut ekologista ja sosiaalista toimintaasi unohtamatta taloudellista vastuuta.

HSQE raportointi

HSQE raportointi- moduli mahdollistaa tiedolla johtamisen. Mobiiliraportointi mahdollistaa tapahtumien kirjaamisen mobiililaitteilla ja tiedon jakamisen vastuuhenkilöille. Raportoiduista tapahtumista muodostuu graafisia kuvaajia. Mobiiliraportoinnin käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset.

Tutustu Umbrella Interactive ohjelmistoon

Muokkaa ominaisuuksilla Umbrellasta lempityökalusi arjen askareisiin.

Pilvipalvelu

Selainpohjaisuus mahdollistaa reaaliaikaisuuden sekä liiketoiminnan johtamisessa että siitä viestimisessä.

Johdon työpöytä

Esitetään liiketoiminnan ja prosessien tavoitteet ja seuranta graafisin kuvaajin. Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteita.

Prosessipiirrin

Esitä organisaatiosi prosessit kuvana. Käytössäsi ovat yleisimmät symbolit. Prosessikuvasta voit myös helposti luoda linkityksiä järjestelmän muuhun sisältöön.

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi ja toimintaympäristön määrittäminen sisältää kaavion eli olennaisuusmatriisin, jonka vaaka-akselilla on kriteerin merkittävyys yhtiölle ja pystyakselilla sen merkittävyys sidosryhmille.

Raportointi

Koosta täytetyistä lomakkeista näyttäviä taulukkopohjaisia raportteja tai graafisia esityksiä. Umbrellassa olevat raportit voidaan jakaa viiteen eri pääkategoriaan: diagrammi, histogrammi, teksti, testit ja vaiheet.

Tekstieditori

Tekstieditori tekee tekstin muotoilusta ja muokkaamisesta helppoa. Editorin käyttöliittymä toimii samalla periaatteella kuin yleisimmät tekstinkäsittelyohjelmat.

Dokumentit

Dokumentit mahdollistavat linkitetyn sisällön. Dokumenttiin voidaan linkittää word, excel, poverpoint tai PDF-tiedosto, tai vaihtoehtoisesti www-linkki.

Layout-moduuli

Layout-moduuli tarjoaa joukon valmiita pohjia sivujen asettelua ja tulostusta varten. Sivupohjat ovat A4-kokoisia ja ne sisältävät määrittelyjä, joilla sivun elementit asetellaan sivulle haluttuihin kohtiin.

Widgetit

Widgetit ovat pieniä “ohjelmia”, joita voidaan sijoittaa tekstielementin sisälle. Jokaisella widgetillä on oma tehtävänsä ja ominaispiirteensä. Uusia widgettejä on myös mahdollista tehdä toiveidesi mukaan.

Chat

Keskustelualue eli chat näyttää alueet, joihin sinulla on lukuoikeus. Voit lukea, vastata ja aloittaa uusia viestiketjuja.

HR-moduli

Henkilökorteilla hallitaan henkilöstön osaamista, koulutuksia, määräaikaisia pätevyyksiä ja perehdyttämisiä. Modulin raportoinnilla voidaan hakea esim. organisaation osaamistasoja.

Kemikaalirekisteri

Kemikaalirekisteri-moduli käytettävien kemikaalien hallintaan. Arkistoi ja raportoi käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvalausekkeita toimipisteittäin, osastoittain, työpisteittäin.

HSQE raportointi

HSQE raportointi- moduli mahdollistaa tiedolla johtamisen. Mobiiliraportointi mahdollistaa tapahtuminen kirjaamisen mobiililaitteilla ja tiedon jakamisen vastuuhenkilöille. Raportoiduista tapahtumista muodostuu graafisia kuvaajia. Mobiiliraportoinnin käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset.