Umbrella-ohjelmisto – Atao Oy

UMBRELLA

Umbrella Interactivella digitalisoit laajan kirjon yrityksenne toimintoja.

Umbrella on ohjelmisto, joka toimii pilvipalvelun tavoin. Sen kautta hallitset helposti kaikkia palveluitamme, hallintajärjestelmiä ja paljon muuta. Umbrellalla johdat yrityksesi vastuullista arkea.

Umbrellan avulla voit tehdä haluamistasi yrityksen osa-alueista täysin läpinäkyviä organisaatiollesi. Umbrella päivittää halutut tiedot selaimessa reaaliaikaisesti ja tekee tiedon löydettävyydestä nopeaa ja vaivatonta. Läpinäkyvyys myös ulkopuolisille sidosryhmille todentaa vastuullista toimintaanne ja lisää asiakkaidenne luottamusta.

Tiedolla johtaminen

Tee päätökset perustuen reaaliaikaiseen tietoon arjen toiminnoista.
Kerää tietoa yrityksenne tapahtumista päivittäisestä toiminnasta suoraan tapahtumapaikalta mobiiliraportoinnin avulla. Havainnot, poikkeamat ja palautteet ohjautuvat vastuuhenkilöille jatkokäsittelyä varten. Raportoiduista tapahtumista muodostuu graafisia kuvaajia ja raportteja sisäisenä tietona johdon päätöstenteon tueksi.

Hallintajärjestelmäsovellus

Johda ja hallinnoi HSQE-asiat sekä sisällytä standardien viitekehykset päivittäiseen arkeen.
Umbrella ohjaa huomioimaan laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusstandardien vaatimukset liiketoiminnassasi tavalla, jolla yrityksesi voidaan sertifioida akkreditoidun sertifiointielimen toimesta.

Vastuullisuusviestintäsovellus

Älä loista piilossa. Astu kanssamme vastuulliselle menestyksen polulle.
Umbrellan käyttö johtaa hallintajärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tekee vastuullisesta liiketoiminnasta viestimisestä helppoa. Tieto, jota yrityksessänne tuotetaan niin ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden kuin muidenkin osa-alueiden osalta voidaan viestiä graafein ja kuvituksin. Käytä tätä, yhdellä vaivalla tuotettua tietoa, sisäisesti ja julkaise valitut osa-alueet verkkosivuillanne osana ulkoista vastuullisuusviestintää.

Tutustu Umbrella Interactive ohjelmistoon

Rakenna ominaisuuksilla Umbrellasta lempityökalusi arjen askareisiin.

Riskit, mahdollisuudet ja HACCP

Selainpohjaisuus mahdollistaa reaaliaikaisuuden sekä liiketoiminnan johtamisessa että siitä viestimisessä.

Johdon työpöytä

Esitä liiketoiminnan ja prosessien tavoitteet ja seuranta graafisin kuvaajin. Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Toimittajahallinta

Luo toimittajarekisteri ja dokumentoi vaatimuksia eri toimittajaryhmille. Laadi arviointisuunnitelma ja ohjelma. Raportoi toimittajaryhmä- tai toimittajakohtaisia palautteita ja arvioi toimittajien laaduntuottokykyä.

Toimintaympäristön analyysi

Tunnista yrityksesi sidosryhmät ja toimintaympäristö. Luo sidosryhmille niiden arvostuksia ja vaatimuksia vastaavia toimintoja. Dokumentoi ja priorisoi niiden merkityksellisuus graafiseen ysikenttään.

Versiohallinta

Tallenna tekstikuvaukset menettelytavoista ja versioi prosessit automaattisesti. Palaa milloin vain vanhoihin menettelykuvausten versioihin. Voit työstää uutta sisältöä ja julkaista sitä mukaa, kun tulee valmista.

Laiterekisteri

Hallinnoi koneiden ja laitteiden tiedot laitekorteille, suunnittele tarvittavat huollot ja huoltokutsut.

Vuosikello

Suunnittele tapahtumia: esitä asialista, lisää osallistujat vuosikalenteriin ja jaa tapahtumatieto henkilöstöryhmille, joita tapahtuma koskee.

Älylomakkeet

Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai vaikkapa luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta. Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Graafit ja raportit

Seuraa yrityksenne toimintoja graafisten kuvaajien ja raporttien välityksellä. Graafit muodostuvat älylomakkeiden avulla tuotetusta tiedosta automaattisesti. Hyödynnä mm. diagrammeja, histogrammeja, piirakkakuvioita, histogrammeja ja tekstimatriiseja ja piirrä erilaisia kuvaajia eri käyttötarkoituksiin.

Reklamaatio- ja palautehallinta

Hallitse ja analysoi sisäistä palautetta sekä asiakas- ja toimittajapalautetta. Raportoi haluamasi luokittelun mukaisesti tapahtumien määrää, kustannukset ja osastot. Syyluokittelujen esittelyssä käytetään graafisia kuvaajia.

Henkilöstömoduuli

Seuraa määräaikaisia pätevyyksiä, suunnittele ja dokumentoi työntekijöiden perehdytyksiä sekä arvioi heidän osaamistaan. Lisäksi voit ylläpitää koulutusrekisteriä sekä raportoida ja analysoida koulutusten vaikuttavuutta.

Kemikaalirekisteri

Hallitse käytettyjä kemikaaleja. Arkistoi ja raportoi käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvallisuuslausekkeita toimipisteittäin, osastoittain ja työpisteittäin.

Mobiiliraportointi

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille. Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Sisäinen auditointi

Toteuta sisäisen auditoinnin suunnitelma ja auditointikohtainen ohjelma. Raportoi tekstimatriisiin kaikkien auditointien huomiot ja seuraa toimenpiteiden toetutumista ja vaikuttavuutta.

Työtehtävät

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille. Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.