Umbrella HSQE Solution

HSQE – Health, Safety, Quality and Environment

Umbrella HSQE Solution kerää kaiken yrityksen toimintaa ohjaavan tiedon yhteisen sateenvarjon alle. Umbrella muodostaa kokonaisuuden yrityksen päämääristä, tavoitteista, prosesseista, menettely- ja työohjeista. Umbrella on enemmän kuin toimintakäsikirja. Umbrella Interactiven avulla kerätään tietoa ja raportoidaan tapatumia tai kertymiä sekä mahdollistetaan vuoropuhelu yrityksen toimintaa ohjaavasta sisällöstä.

Johda tiedolla

Umbrellan avulla hallitaan laatu-, ympäristö-, tuote- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Tiedolla johtaminen on avainsana, kun kuvataan Umbrellan mahdollisuuksia. Umbrella-verkkopalvelussa luodaan ja versioidaan menettelyiden ja työohjeiden sisältö, joka nopeuttaa tiedon löydettävyyttä ja käytettävyyttä, ilman erillisiä liitetiedostoja. Tietolähteinä tiedolla johtamiseen ovat tiedon siirto yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä tiedon syöttö tai kyselyjen tekeminen Umbrella e-lomakkeilla. Tiedosta generoituvat yrityksellesi tärkeät raportit sisäiseen johtamiseen tai ulkoisiin todennuksiin.

CSRD Kestävä kehitys

CSRD todentaminen liiketoiminnassa on huomisen oletusarvo. Umbrella mahdollistaa vastuullisen toiminnan reaaliaikaisen seurannan.

Seurannasta saadaan yleisesti käytössä olevat kestävän kehityksen graafiset raportit. Raportit sisältää hallinnon, talouden, ekologisuuden ja sosiaalisen osa-alueiden trendiseurannan, joita voidaan hyödyntää sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Mitä Umbrella HSQE -ohjelmistolla tehdään?

1. Digitalisoi tavoitteet ja seuranta

Viesti organisaatiolle yrityksen päämäärät ja tavoitteet. Seuraa reaaliajassa tavoitteiden toteutumista ja todenna sidosryhmille vaatimusten mukainen tekeminen. Käsittele digitaalisesti toiminnan riskit ja mahdollisuudet.

2. Vahva ympäristöjohtaminen

Umbrellalla pystytään keräämään huomattava määrä tietoa ympäristövaikutuksista ja riskeistä. Tietoa hyödyntämällä voit parantaa yrityksenne ympäristöjohtamista. Kerää ympäristöhuomioita mobiilisti ja hallitse ympäristöriskejä.

3. Viesti turvallisuuspäämäärät ja -tavoitteet

Saat huomattavan määrän tietoa turvallisuusjohtamisen avuksi. Turvallisuushuomiot voi raportoida myös mobiilisti. Voit parantaa työturvallisuutta raportoinneista louhittua tietoa hyödyntämällä. Käsittele kone-, laite- sekä toimintaympäristön turvallisuusriskit.

4. Omavalvonta hallinnassa

Hallitse palveluun ja tuotteeseen liittyviä standardi- ja direktiivivelvoitteita. Kun tuotantopäiväkirjan kirjaukset on tehty digitaalisesti Umbrellaan, saat reaaliaikaisen todennuksen tuotevalmistuksen vaatimustenmukaisuudesta. Umbrellassa on helposti löydettävä ja käytettävä tieto menettely- ja työohjeista prosessikuvauksineen.

Asiakastarve

  • Kartoitamme tarpeenne ja vahvistamme Umbrellan ratkaisut niihin
  • Asiantuntijamme osallistuvat ja neuvovat projektissa

Käyttöönotto ja tuki

  • Tuotamme puolestanne Umbrella-ohjelmaan sovitut sisällöt ja koulutamme pääkäyttäjät hyödyntämään ohjelmaa
  • Projektipäällikkö jatkaa yhteyshenkilönä
  • HelpDesk vastaa teknisiin kysymyksiin arkipäivisin kello 8-17

Uusia mahdollisuuksia

  • Seuraamme vaatimusten muutoksia
  • Tuotamme 2-3 uutta versiota vuodessa
  • Kehitämme ohjelmaa jatkuvasti ja asiakaslähtöisesti

Kasvata yrityksesi tietopääomaa

Palautteet

Asiakas, kuluttaja ja sisäiset palautteet. Palautteet ovat osa yrityksen tietopääomaa ja mahdollistaa pysyvän kilpailuedun luomisen yritykselle. Asiakaspalautetiedon avulla yritys voi kehittää nykyisiä tuotteita ja/tai palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi. Uusien liiketoiminta-alueiden löytyminen on myös mahdollista asiakaspalautetiedon avulla.

Kyselyt

Asiakas, henkilöstö ja toimittaja kyselyt. Kyselyt ovat ovat osa yrityksen tietopääomaa Kysely kertoo selkeästi, mihin vastaajat ovat tyytyväisiä ja mihin eivät. Kehityskohteiden tunnistaminen tyytyväisyyden osalta on oleellista, mutta aivan yhtä tärkeää on tietää ne asiat, joihin vastaajat ovat tyytyväisiä. Vastausten perusteella tehdyt toimenpiteet vahvistavat yrityksenne kilpailuetua.

Arvioinnit

Sisäinen, toimittaja, turvallisuuskierrokset ja 5 S auditoinnit ja arvioinnit. Auditoinnit ja arvioinnit ovat osa yrityksen tietopääomaa ja toiminnan kehittämismenetelmiä, joka tarkastelee kattavasti toiminnan nykytilaa ja tuloksia arvioiden samalla parannusmahdollisuuksia ja raportoiden niistä kirjallisesti. Arvioinnin kattaa suunnitelman, ohjelman, auditointiraportin ja korjattavien asioiden kirjaamisen ja seurannan toimenpiteille.

Rekisterit

Sähköinen rekisteritietokanta on yrityksen hallinnoimalle omaisuudelle (käyttöomaisuus, eli koneet ja laitteet) on yrityksen tietopääomaa. Omaisuus, jolla on taloudellista merkitystä tai jonka säännöllinen tarkastus, huolto tai kalibrointi on osa toimintavarmuutta ja siten on tärkeää ylläpitää laiterekistereitä.

Raportointi

Reaaliaikaisen datan kerääminen ja visuaalinen näyttäminen HSQE asioissa herättää kiinnostusta henkilöstössä ja kehittää liiketoimintaa. Miten asiakasreklamaatiot ja sisäiset palautteet ovat vaikuttaneet jatkuvaan parantamiseen, miten ympäristösuorituskyky ja työterveys ja turvallisuus kehittyvät. Tiedolla johtamisen kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaasti, kun kerätyn tiedon analysointi auttaa tekemään liiketoimintaa kehittäviä toimenpiteitä.

Muistiot

Kirjoita muistiot Umbrella e-lomakkeilla. Kun olet valmis, tulosta PDF tai lähetä tieto muistion valmistumisesta luettavaksi. Henkilöstöryhmien viikko/ kuukausi muistiot tallentuu listausnäkymään avattavaksi ja sovitut tehtävät näkyvät avoimina / suljettuina.

Prosessipiirrin

Helppokäyttöinen prosessipiirrin auttaa kuvaamaan organisaation toiminnan prosesseina. Pääprosessikuvauksista poraudutaan yksittäisiin prosesseihin, tavoitteisiin ja mahdollisiin ohjeisiin.

REST-API -integraatiot

Integraatiot luovat yhteyksiä palvelun eri osien välille, varmistavat tiedon liikkumisen. Integraatio toteutetaan usein esimerkiksi toiminnanohjauksen tai tuotehallinnan tiedoista. Tiedonsiirto toteutetaan turvallisesti eri järjestelmien välillä, varmistaen että datassa ei ole päällekkäisyyttä ja että sama data on saatavilla eri järjestelmissä.

Umbrellassa integraatioiden toteutuksiin käytetään REST API -rajapintoja ja moderneja JavaScript -upotuksia.

Responsiivisuus

Ohjelmiston responsiivinen ulkoasu mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaisesti aina käyttäjäystävälliseen muotoon. Responsiivinen ulkoasu näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti paitsi pöytätietokoneella, niin myös tabletilla tai älypuhelimella käytettäessä. Responsiivisuus on erittäin tärkeää, koska suuri osa käyttäjistä käyttää Umbrellaa mobiililaitteella.

Valitse sinun tapasi digitalisoida HSQE -johtaminen

Laadintapalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa valmiutesi lähestyä sertifiointia ja esittää ratkaisuesityksen laadintapalvelussa, jossa yrityksellesi syntyy digitaalinen hallintajärjestelmä valituista standardeista ISO 9001, 14001 tai 45001.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija laatii yhdessä organisaation nimettyjen henkilöiden kanssa standardin vaatimat menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Siirtopalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa nykyisen hallintajärjestelmän laajuuden ja esittää ratkaisuesityksen siirtopalvelusta, jossa asiantuntija siirtää yhdessä sovitun mallin mukaisesti menettelyt ja työohjeet Umbrella-alustalle ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija siirtää järjestelmän Umbrella Interacive -alustalle ja kouluttaa nimetyt henkilöt ohjelmiston käyttöön. Asiantuntija laatii yhdessä yrityksesi laatupäällikön kanssa digitaaliset menettelyt, e-lomakkeet ja raportit todentamaan menettelyiden mukaista toimintaa.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntijana ja auttaa järjestelmän hyödyntämisessä sekä määräaikaisarvioinneissa.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Koulutuspalvelu

Tarvekartoitus: Myyjä kartoittaa organisaatiosi toimintatavan ja vastuuhenkilöt sekä esittää ratkaisuesityksen ohjelmistokoulutuksesta.

Käyttöönotto: HSQE-asiantuntija kouluttaa nimetyt henkilöt siirtämään menettelyt ja työohjeet Umbrella verkkopalveluun ja kouluttaa e-lomakkeiden ja raporttien tekemisen.

Käytönaikainen tuki: HSQE-asiantuntija jatkaa nimettynä asiantuntija ja kouluttaa uusia henkilöitä.

Uusia mahdollisuuksia: Seuraamme vaatimusten muutoksia ja tuotamme 2-3 uutta ohjelmistoversiota vuodessa.

Johda vastuullisuutta.

Me autamme.