Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt

Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt
27.2.2019 Atao

Vastuullisuus puhuttaa enemmän kuin koskaan aiemmin, eikä turhaan. Tuprutamme ilmaan liikaa kasvihuonekaasupäästöjä, kulutamme vettä ja muita luonnonvaroja yli kestävän tason ja uhkaamme toimillamme luonnon monimuotoisuutta. Ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu maailman laajuisissa tuotantoketjuissa. Jokaisella yrityksellä on velvollisuus minimoida omaa ympäristöjalanjälkeään ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista pitkissäkin tuotantoketjuissa. Liiketoiminnan kannalta hyvät uutiset ovat: edelläkävijöiden paikkoja jaetaan nyt. Erityisesti pk-sektorilla on mahdollista erottautua vastuullisuudella ja mikä parasta, vastuullinen toiminta edistää liiketoimintaa useasta näkökulmasta.

Maineen hallinta on yksi painavimmista syistä panostaa oman toiminnan positiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin ja minimoida ympäristövaikutuksia. Maineen menetys on uhka liiketoiminnalle ja vastuullisuustyöllä tätä uhkaa voidaan pienentää. Toimitusketjujen hallinta ja vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden hankinta on yksi vastuullisen toiminnan kulmakivistä. Tänä päivänä voi vielä erottautua tiedolla siitä missä, miten ja kuka käytetyt raaka-aineet on valmistanut.

Kun vastuullisuustrendejä analysoi tarkasti ja peilaa niitä omaa toimintaa vasten, ymmärrys tulevaisuuden haasteista kasvaa. Vaikuttaako ilmastonmuutos esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen tai hintoihin? Onko lainsäädännössä näkyvissä muutoksia, joihin kannattaa varautua? Tai mihin suuntaan asiakkaiden vaatimukset muuttuvat? Varautumalla tulevaisuuden haasteisiin, voi rakentaa pitkälle kantavaa liiketoimintaa.

Omaan liiketoimintaan voi myös ammentaa tuote- tai palveluideoita vastuullisuustrendeistä. Liiketoimintaa voi tehdä tuotteilla ja palveluilla, joilla saavutetaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja säästetään luonnonvaroja aiempaan toimintaan nähden.

Työntekijät hakevat työltään enenevässä määrin merkityksellisyyttä. Työ koetaan mielekkäämmäksi, kun yrityksellä on halu tehdä asiat vastuullisesti. Parhaassa tapauksessa työn mielekkyys johtaa tehokkaampaan työntekoon, sitoutuneisiin työntekijöihin sekä osaavien ja motivoituneiden työnhakijoiden määrän kasvuun.

Suoria kustannussäästöjä syntyy, kun energian ja materiaalien käyttöön ja hävikin syntymiseen kiinnitetään huomiota ja asetetaan näille tavoitteita. Vastuullinen toiminta myös houkuttelee yritykseen pääomaa, ja rahoitusta saa helpommin ja halvemmalla. Tämä perustuu siihen, että vastuullinen toiminta sisältää vähemmän riskejä kuin vastuuton toiminta.

Odotettavissa olevat hyödyt vastuullisesta liiketoiminnasta:

  • Maineen hallinta

  • Tulevaisuuden haasteiden ymmärtäminen

  • Uudet palvelu- ja tuoteideat

  • Sitoutuneet työntekijät

  • Suorat kustannussäästöt pienemmästä materiaalien käytöstä ja hävikin syntymisestä

  • Halvempi rahoitus

Viivi Wanhalinna, elintarvikealan asiantuntija