Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet

Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet
15.3.2016 Atao

”Vastuullisuusraportoinnin tekemisen satsaukset ovat pieniä, mutta ne tuovat sekä kilpailuetua sekä brändin arvonnousua.”

Päätös oman liiketoiminnan vastuullisuusraportoinnista on strateginen päätös

Päätöstä ryhtyä raportoimaan vastuullisuudesta voidaan perustella edistysaskeleilla, jotka on saatu aikaan esimerkiksi ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden tavoitteellisella johtamisella.  Osoituksena näistä saavutuksista yhtiön kotisivuilla julkaistaan tavanomaisesti sertifiointilaitoksen merkki hyvästä ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hoidosta. Sidosryhmäviestintää parhaimmillaan on kuitenkin tuottaa vastuullisuusraportti. Liiketoiminnan läpinäkyvyydestä, eli vastuullisuudesta raportointi on iso mahdollisuus myös pk-yrityksissä. Vastuullisuusraportoinnin tekemisen satsaukset ovat pieniä, mutta ne tuovat sekä kilpailuetua että brändin arvon nousua.

Vastuullisuusraportointi tarvitsee prosessin, osaamista ja tiedolla johtamista

Vastuullisuusraportti on pysäytetty hetki, jossa raportoidaan tavanomaisesti kolmesta edellisestä vuodesta. Raportoinnin kehittyessä on alettu puhua myös reaaliaikaisesta raportoinnista, mutta en pidä tätä kovinkaan merkityksellisenä yritykselle. Sen sijaan pidän tärkeänä nimenomaan vastuullisen liiketoiminnan johtamisen reaaliaikaisuutta. Raportoivan yrityksen tulee määrittää prosessi, joka tuottaa kiireettömästi raportin sovittuun aikaan. Kuten prosessin määrittelyssä aina, arvioidaan osaamisen riittävyys, sovitaan vastuista ja aikataulutetaan prosessin vaiheet. Raportointiprosessi tulee integroida hallintajärjestelmien ylläpitoprosesseihin ja niiden tuottamaan tietoon. Tässä yhteydessä tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon keräämistä, seurantaa ja korjaavia toimenpiteitä. Kun seurantaa tehdään reaaliajassa, raportoitava tieto syntyy osana arjen työtä.

Vastuullisuusraportoinnin ensiaskeleet

 • Tutustu viitekehyksiin, joiden mukaan voidaan raportoida (GRI / ISO 26000).
 • Kiinnitä vastuullisuusraportin teema strategisiin tavoitteisiin.
 • Muodosta työryhmä, luo prosessi, määrittele vastuut ja aikataulut. Määrittele prosessin seuranta.
 • Määrittele viitekehyksen raportoitava taso. Huomioi, että olette tekemässä ensimmäistä vastuullisuusraporttia. Vähemmälläkin pärjää.
 • Tee olennaisuusanalyysi: määritä olennaiset asiat sidosryhmille ja yhtiölle.
 • Määrittele julkaisutapa: sähköinen, printti tai molemmat.
 • Arvioi graafisen suunnittelun ja tekstien tuottamisen osaaminen. Tee valintoja.
 • Toteuta tiedon keruu ja tiedon oikeellisuuden varmistaminen (talous, ympäristö ja sosiaalinen).
 • Raportin julkaiseminen ja jakelu.Screen Shot 2016-06-20 at 10.35.46


Ville Mäki, toimitusjohtaja

Lue lisää blogi -sivustollamme www.vastuullisuusraportti.fi

Atao Oy tarjoaa vastuullisuusraportoinnin kattavat palvelut:

 • projektinhallinta
 • sovellus hallintajärjestelmille
 • sovellus sähköisen raportin julkaisuun
 • vastuullisuuskonseptin ja viestinnänsuunnittelu