WWF:n mukana mahdollistamassa ympäristötekoja työpaikoilla

Ympäristötekoja tarvitaan myös työpaikoilla. Atao on ollut mukana suunnittelemassa, rakentamassa ja nyt ylläpitämässä WWF Suomen Green Officen järjestelmiä. WWF Green Office on työkalu systemaattiseen ja tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen. Sen avulla pienennetään hiilijalanjälkeä ja kulutetaan luonnonvaroja järkevämmin työpaikoilla. Ympäristöjärjestelmä on tarkoitettu yrityksille ja muille organisaatioille. Tavoitteena on saada ympäristövastuu osaksi työpaikkojen arkea.

Ataolla keskeinen rooli WWF Green Officessa

Green Officen avulla vähennetään työpaikkojen aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia tavoitteellisesti ja mitattavasti sekä lisätään organisaatioiden ympäristötietoisuutta. Olennaista on, että Green Officen asiakkailleen tarjoamat työkalut ovat toimivia. Kokonaisuuteen kuuluu useampi järjestelmä. Ne on viime aikoina yhdistetty yhden työkalun alle, jotta kokonaisuus olisi entistä yksinkertaisempi käyttää ja hallita. Ataon rooli on ollut toimia järjestelmien teknisenä toteuttaja noin viiden viime vuoden ajan. Atao on osallistunut kehittämiseen omalla asiantuntijuudellaan ja ollut siten mahdollistamassa sitä, millaiseksi järjestelmät ovat muotoutuneet.

Atao on ollut mukana kehittämässä Green Officen uniikkeja työkaluja: Ilmastolaskuria, Kulutustapamittaria ja Omapalvelua. Green Officen Omapalvelu on hallinnollinen ja viestinnällinen järjestelmä, johon sisältyy Ilmastolaskuri ja Kulutustapamittari. Niiden avulla seurataan palvelua käyttävien yritysten ja organisaatioiden ympäristötyön kehitystä. Ilmastolaskurilla mitataan työpaikan päästöjä sekä kulutusta ja Kulutustapamittarilla seurataan henkilöstön kulutustapoja. Omapalvelu-järjestelmä toimii Green Officen asiakkaiden työkaluna, jota käytetään heidän ympäristöjärjestelmiensä hallinnointiin ja edistämiseen. Asiakkaille se tarjoaa tukea ja materiaaleja ja ulkoisen todennuksen sille, että ympäristötyötä tehdään ja se kehittyy.

Konsultointia mahdollisuuksista ja teknisestä toteutuksesta

Green Officen käyttäjinä on lähes 200 organisaatiota, joista osalla on useita toimipisteitä. Sekä asiakkaiden että WWF Suomen toiveet järjestelmien sisällölle ja toiminnallisuudelle ovat monimuotoisia. Asiakkaina on yksityisiä yrityksiä, julkisorganisaatioita ja järjestöjä. WWF Green Officen konseptipäällikkönä toimii Eveliina Kuvaja, KTM, jonka vastuulla on Green Office -tiimin työ kokonaisuudessaan, konseptin kehitys ja sisällöt sekä asiakaspalvelu.

Kuvaja kertoo yhteistyöstä Ataon kanssa: ”Teemme kehitystyötä koko ajan. Atao on ollut hyvä ja joustava kumppani, jonka kanssa olemme pallotelleet paljon ideoita. Meille on ollut tärkeää myös kuulla toteuttajakumppanilta se, jos kaikki ideat eivät ole teknisesti järkeviä toteutettavaksi. Meillä ei ole itsellämme vastaavaa koodi- ja dataosaamista kuin Ataolla”.

Kehityskumppani, joka on aina saavutettavissa

WWF Suomen ja Ataon yhteistyölle on paljon tulevaisuudensuunnitelmia, sillä vastuullisuusala kehittyy paljon ja nopeasti. Toisaalta alalla on myös kilpailua palveluntarjoajien kesken, joten järjestelmiä on kehitettävä edelleen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita. Esimerkiksi Green Officen Omapalvelun pitää olla helppokäyttöinen ja tukea asiakkaan ympäristötyötä. 

WWF Suomen Green Office -tiimille on ollut tärkeä kehitysaskel, että kaikki toiminnot ovat nyt yhden sivukokonaisuuden alla. Enää ei ole monia eri järjestelmiä, joita asiakas joutuu käyttämään. Asiakkailta tulee paljon organisaatiokohtaisia tarpeita ja toiveita lisäominaisuuksista. Asiakastoiveiden kohdalla joudutaan arvioimaan, palvelevatko ne koko verkostoa. Eveliina Kuvaja on ollut WWF Suomen yhteyshenkilönä Ataon suuntaan: ”Yhteistyö Ataon kanssa on ollut välitöntä ja helppoa. Meille tärkeää on, että tekninen kumppanimme on lyhyelläkin varoitusajalla saavutettavissa”.

WWF Green Office on saanut käyttäjiltään hyvää palautetta. WWF Suomi teki äskettäin asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa tekniset järjestelmät sai hyviä arvosanoja käyttäjiltään.