Ympäristöriskien arviointi uudistuneessa standardissa

Ympäristöriskien arviointi uudistuneessa standardissa
11.5.2016 Atao

”Uudessa standardissa yrityksen toiminnan aiheuttamien riskien lisäksi on tarkasteltava ympäristön tuomia riskejä yrityksen liiketoiminnalle”

Uusi ISO 14001:2015 -standardi painottaa ennaltaehkäisevää lähestymistapaa yrityksen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Standardissa puhutaan normaaleista ja poikkeavista käyttöolosuhteista sekä hätätilanteista ja niiden ympäristövaikutuksista. Myös lainsäädännön tuomia riskejä ja mahdollisuuksia on kyettävä tunnistamaan. Uudessa standardissa yrityksen toiminnan aiheuttamien riskien lisäksi on tarkasteltava ympäristön tuomia riskejä yrityksen liiketoiminnalle. Taka-ajatuksena tässä ajattelutavassa on se, että yritys voi toimia kannattavasti pitkällä aikavälillä. Ympäristön riskejä liiketoiminnalle ovat muun muassa mahdolliset luonnonilmiöt kuten myrskyt, katkokset raaka-ainetoimituksissa sekä ympäröivän teollisuuden tai kuljetuksien aiheuttamat vaaratilanteet, jotka voivat ylettyä oman yrityksen toiminta-alueelle.

Ympäristöriskejä arvioidaan yleisesti niiden esiintyvyyden sekä vakavuuden perusteella. Esiintyvyyden arviointikriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi kuinka usein kyseinen ympäristöriski on toteutunut viimeisen 10 vuoden aikana kyseisellä toimialalla. Vakavuuden arviointikriteerinä voidaan käyttää rahallista tappiota: kuinka paljon vastuulliselle yritykselle koituu taloudellisia kustannuksia ympäristön tilan saattamiseksi alkuperäiseen tilaan ja jos ympäristö ei voi saattaa alkuperäiseen tilaan, millainen korvausvelvollisuus yritykselle syntyy.

Ympäristöriskien hallintakeinot valitaan tapauskohtaisesti. Keinoja ovat riskin minimoiminen investoimalla nykyaikaisempiin turvavarusteisiin tai kattavampaan vakuutukseen, muuttamalla prosesseja tai vaihtamalla käytössä olevia kemikaaleja turvallisempiin. Säännölliset turvallisuuskoulutukset henkilöstölle ovat myös tärkeä hallintakeino. Niillä varmistetaan, että oikeat toimintatavat ovat tiedossa.

Prosessien ympäristövaikutuksia ja –riskejä on helppo listata, tunnistaa ja arvioida Umbrella Interactiven lomaketyökalun avulla. Umbrella tarjoaa määrämuotoisen tavan riskien arviointiin. Se auttaa hahmottamaan kaikki arvioidut riskit kokoamalla ne yhteen näkymään.

Lari Oksala, asiantuntija