Crimppi Oy

Crimppi Oy
26.5.2021 Atao
Crimppi casetarina

Vaasalainen Crimppi Oy on globaali johdinsarjojen sekä valokuitukaapeleiden valmistaja, joka tarjoaa erilaisia sähkömekaanisia kokoonpanopalveluita. Yhtiön liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä. Crimppi otti Umbrella Interactiven käyttöön helmikuussa 2021. Crimppi-konsernin tuotantojohtaja Janne Pohtola kertoo havaintojaan ohjelmiston käytöstä:

Lomakkeet, raportointi ja tiedolla johtaminen sujuvasti käyttöön

Tärkein kriteeri Umbrella Interactiven valinnassa oli sen ominaisuuksien vastaaminen tarpeisiimme. Näitä ominaisuuksia olivat mm. intra, laatudokumentointi, e-lomakkeet, kemikaalirekisteri, laiterekisteri, työohjeet sekä koneiden- ja laitteiden huolto-ohjelmien hallinta ohjelman avulla. Käyttöönotto toteutettiin rivakasti. Kuukaudessa dokumentaatio siirrettiin ja päivitettiin Umbrella Interactiveen ja kahdessa kuukaudessa henkilöstö oli koulutettu sen käyttöön. Jo ohjelmiston käyttöönoton alkutaipaleella Umbrella Interactive osoittautui toimivaksi ratkaisuksi operatiivisten toimintojen kehittämiseen.

Crimpissä Umbrella Interactivea käytetään myös intrana eli yhtenä työkaluna organisaation sisäiseen viestintään. Intranet toimii tiedotuskanavana: sisäistä tiedottamista ei ole koskaan liikaa, joten yhtiössä pyritään viestimään pienellä kynnyksellä ja jakamaan tietoa intran kautta.

Digitalisoinnilla pois kaikki tuotannon ”lippulaput”

Crimppi-konsernissa kaikki tuotannossa käytettävät laitteet ja niiden huolto-ohjelmat on viety Umbrella Interactiveen. Huoltolomakkeet ja tuotannon testausprotokollat ovat helposti ja nopeasti täytettävinä e-lomakkeina. Muutoksen kautta laatujärjestelmän dokumentaatio tuli käytyä perinpohjaisesti läpi ja päivitystarpeet selvisivät, kun jokainen dokumentti käytiin huolellisesti läpi. Jatkossa tieto liikkuu heti, olipa aiheena sitten aloitteet, työturvallisuusasiat tai esimerkiksi tapaturmailmoitukset. Samalla kynnys tehdä aloitteita on laskenut ja aloitteita saadaan entistä enemmän.

Kiitosta ISO-hallintajärjestelmien määräaikaisarvioinnissa

Organisaatiolla oli samanaikaisesti käynnissä ISO-hallintajärjestelmiensä määräaikaisarviointi DNV:n toimesta. DNV on yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista, joka toteuttaa akkreditoitua hallintajärjestelmien sertifiointia. Määräaikaisarvioinnissa Crimppi sai DNV:ltä kiitosta juuri siitä, miten he olivat onnistuneet digitalisoimaan hallintajärjestelmän Umbrella Interactiven avulla.

Auditoijilta ja omalta henkilöstöltä on tullut kiitosta erityisesti Umbrella Interactiven helppokäyttöisyydestä ja tiedon helposta löydettävyydestä. DNV:n raportissa esille nousseita positiivisia havaintoja Umbrella Interactiven käyttöönottoon liittyen:

  • tietojen säilytys ja varmennus pilvipalvelussa
  • sisältää toimivan intra-sovelluksen
  • järjestelmä on saanut hyvää palautetta organisaation sisällä
  • järjestelmän ominaisuudet helpottavat dokumentoidun tiedon hallintaa
  • helppokäyttöinen ja selkeä.

Globaalisti toimivalla Crimppi-konsernilla on toimipisteet kolmessa eri maassa. Alkuvaiheessa Umbrella Interactive otettiin käyttöön konsernin Suomen yksikössä eli Vaasan tehtaalla. Positiivisten käyttökokemusten perusteella organisaation suunnitelmissa on laajentaa ohjelman käyttöä Suomen lisäksi myös Kroatian ja Kiinan tehtaille.

Janne Pohtola
tuotantojohtaja

www.crimppi.fi