Steveco Oy

Steveco Oy
3.5.2021 Atao

Ohjelmiston monipuolisuus oli tärkeä valintakriteeri

Steveco tuottaa ja kehittää logistiikkapalveluita monipuolisiin tarpeisiin. Yritys on myös Suomen suurin ahtauspalveluiden tuottaja. Stevecon toimintaa ohjaa vahva vastuullisuus, oli kyse sitten ympäristöstä, ammattitaitoisesta henkilöstöstä tai asiakkaan lastista. Steveco käyttää laatu- ja ympäristöasioiden hallintaan ja seurantaan ATAOn Umberella Interactive -ohjelmistoa. Ohjelmistolla raportoidaan yrityksen toimintaan keskeisesti liittyviä vastuullisuuden teemoja, kuten turvallisuushavaintoja, työtapaturmia, aloitteita ja ympäristöön liittyviä ilmoituksia. Umberella Interactive toimii Stevecolla myös laatukäsikirjana.

Yhteiset vastuullisuusperiaatteet koetaan Stevecolla positiiviseksi ja työyhteisöä yhdistäväksi asiaksi. On hyvä käydä yhdessä läpi vastuullisuuteen liittyviä asioita, kuten mistä vastuullisuus koostuu, mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, esim. työturvallisuuteen ja taloudelliseen koneiden käyttöön satamassa. Umberella Interactive otettiin Stevecolla käyttöön vuonna 2017, kun vanhaa laatujärjestelmää piti päivittää ja samalla haluttiin digitalisoida turvallisuusjohtamista. Valinnan ATAOn ohjelmiston eduksi ratkaisi se, että Umberella Interactiveen saa monipuolisesti dokumentoitua HSQE-asioita, myös niiden raportit ja seurannan.

Kehittämis- ja laatupäällikkö Laura Hasko Stevecolta kertoo Umberella Interactiven työturvallisuusosion käyttöönotosta ja sen taustoista: ”Saimme projektille Työsuojelurahaston rahoitusta, mikä loi uskoa siitä, että nyt ollaan tekemässä oikeita, tärkeitä asioita. Osana projektia saatiin peräti kolminkertaistettua turvallisuushavaintojen määrä ja sähköisen järjestelmän käyttöönotto helpotti tämän tavoitteen saavuttamista merkittävästi. Turvallisuushavaintoihin sisältyvät mm. vaaranpaikat, olosuhteisiin, työympäristöön ja rakenteisiin liittyvät riskit, kulkeminen, toimintatavat ja järjestelmät. Meille on tärkeää saada tietoa ja puuttua näihin asioihin, ennen kuin mitään sattuu. Kansainvälisten tilastojen mukaan yhtä vakavaa onnettomuutta kohden sattuu 10 lievempää onnettomuutta ja näiden takana on vielä moninkertaisesti enemmän läheltä-piti -tilanteita.”

Työyhteisö ja -ympäristö muuttuu ja kehittyy koko ajan. Umberella Interactiven ansiosta ei tarvitse mennä tietylle päätteelle ja intraan raportin tekemiseksi tai tiedon hakemiseksi. Nyt jokainen voi lähettää esimerkiksi turvallisuushavainnon valokuvineen välittömästi omasta kännykästään. Tämä tarkoittaa myös laadullista muutosta raportointiin: Saatava raportointi on välitöntä, aitoa ja tulee suoraan työpisteestä. Raporttiin ei tule viivettä tai raportoivia väliportaita, korjaavat toimenpiteet toteutuvat samalla tavalla suoraan toimipisteessä, mahdollisimman pikaisesti. Kun päästään lähemmäksi työntekijöitä ja suorittavaa työtä, laatu nousee. Käyttöönottoprojektissa ATAOn asiantuntijat olivat Stevecolla ja auttoivat kuvaamaan toimintatapoja järjestelmään. Esimerkiksi turvallisuushavaintojen jälkikäsittelyyn tehtiin oma prosessinsa.

Laura Haskon kootut vinkit vastaavaa projektia suunnitteleville:

  1. Hahmota heti aluksi kokonaisuus.
  2. Tuo mahdollisimman paljon yrityksen sisäisesti henkilöitä mukaan kehittämään. Näin sisäinen kiinnostus herää ja kasvaa heti alkuvaiheessa.
  3. Voit rohkeasti luottaa ja kysyä vaihtoehtoja ATAOlta. Heidän asiantuntijansa tuntevat erilaisia mahdollisuuksia ja vastaavat käytännöt monista muista yrityksistä ja osaavat virtaviivaistaa myös oman yrityksenne prosessit.

Umberella Interactive sopii monelle toimialalle. Se tuo automaattisesti hallittavuutta ja versionhallintaa, jäljitettävyyttä ja näytöt siitä, että asioille tehdään jotain. Käyttöliittymä on helppo ja nopea oppia ilman paksuja ohjenivaskoja. ATAO auttaa siinä, että yrityksen valmiit toimintamallit kuvataan ja otetaan käyttöön Umberella Interactiven kautta, joten yrityksen oma kehittämis- ja laatupäällikkö saa ATAOn asiantuntijoista keskustelukumppanin pohtimaan parhaita ratkaisuja.

Laura Hasko
Kehittämis- ja laatupäällikkö

Steveco Oy

www.steveco.fi